• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Psychische klachten bij een auditieve beperking

Problemen bij auditieve beperkingen

Binnen Synaeda bieden wij hulp aan volwassen patiënten met psychische klachten in combinatie met een auditieve beperking.  Voorbeelden van een auditieve beperking zijn slechthorendheid, tinnitus (‘oorsuizen’), hyperacusis en de Ziekte van Ménière. Auditieve beperkingen hebben vaak een grote invloed op het dagelijks leven. Denk aan slaap- en concentratieproblemen, het vermijden van sociale situaties of openbare ruimtes of beperkingen in dagelijkse activiteiten. Hierdoor kunnen mensen in een isolement raken of problemen krijgen op het werk of in de sociale omgeving. Dit kan zorgen voor gevoelens van angst, depressie, hulpeloosheid en machteloosheid. >> Lees meer

Mevrouw M. de Vries I  GZ-psycholoog

'We werken samen met onze patiënten om de ernst van de gevolgen te verminderen, zodat de kwaliteit van leven kan toenemen en de auditieve beperking minder centraal komt te staan.'

Kenmerken
  • Somberheid
  • Angstig zijn
  • Machteloos gevoel

Heeft u een auditieve beperking en heeft u daardoor psychische klachten, dan kan Synaeda u helpen. We kunnen niet de auditieve beperking voor u wegnemen, maar we kunnen u wel helpen om uw beperking beter te hanteren. Het gaat er vooral om de ernst van de gevoglen te verminderen, zodat uw kwaliteit van leven kan toenemen en uw auditieve beperking minder centraal komt te staan.

Voor wie is onze hulp geschikt?

Synaeda biedt hulp aan volwassen patiënten met psychische klachten in combinatie met een auditieve beperking.  Voorbeelden van een auditieve beperking zijn slechthorendheid, tinnitus (‘oorsuizen’), hyperacusis en de Ziekte van Ménière.

Tinnitus of fantoomgeluid, soms ook oorsuizen genoemd, is een aandoening van het akoestische systeem, gepaard gaande met het horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in één of beide oren.  Tinnitus komt vaak voor met slechthorendheid en hyperacusis. Tinnitus komt veel voor (bij 5 tot 15 % van de bevolking).

Hyperacusis is een overgevoeligheid voor normale alledaagse geluiden. Dit kan bijvoorbeeld het gekraak van een krant zijn of het geluid van de afzuigkap. Iemand met hyperacusis vindt deze geluiden zeer onaangenaam of zelfs pijnlijk. Door het vermijden van geluiden wordt het oor steeds gevoeliger en ontstaat er een nog sterkere reactie op geluiden, omdat het oor de zachtere geluiden meer en meer versterkt.

De ziekte van Ménière is een chronische aandoening aan het binnenoor en wordt gekenmerkt door drie symptomen: duizeligheidaanvallen, tinnitus en gehoorverlies. De ziekte van Ménière kan naast lichamelijke problemen ook psychische problemen veroorzaken. De eerste aanval van Ménière kan als levensbedreigend worden ervaren, vanwege de plotselinge confrontatie met voor hen onbekende klachten.

Behandeling

Bij de behandeling werken we samen met Pento Audiologisch Centrum Friesland en Team GGz voor Doven en Slechthorenden Noord-Nederland van Lentis.

Bij Pento Audiologisch Centrum wordt het MHH-model gehanteerd, wat staat voor Medisch Hulpmiddelen Hanteren. Eerst worden andere medische oorzaken uitgesloten. Hierna staat medische revalidatie centraal. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, zoals een ruismaskeerder of een gehoorapparaat. In het leren hanteren kan Synaeda, in geval van een vermoeden van psychische klachten of persoonlijkheidsproblematiek, in beeld komen. Wat psychische klachten betreft zien wij vaak angst en depressie. Voordat de behandeling wordt gestart is het van belang dat het medische onderzoek is afgerond.

Meer informatie over Pento Audiologisch Centrum Friesland: www.pento.nl

Cognitieve gedragstherapie

Bij de behandeling staan principes van cognitieve gedragstherapie centraal. Cognitieve therapie is voortgekomen uit de theorie over emoties die erop wijst dat niet de gebeurtenis of situatie zelf de emoties teweegbrengt, maar de manier waarop de situatie of gebeurtenis wordt waargenomen en benoemd. De therapie is van oorsprong ontwikkeld voor de behandeling van depressies en angst, en wordt inmiddels succesvol toegepast voor de behandeling van psychische problemen als gevolg van een auditieve beperking. Doel is niet om de auditieve beperking weg te nemen, maar om de ervaren beperkingen te doen verminderen. Het gaat er dan vooral om de ernst van de gevolgen te verminderen, zodat de kwaliteit van leven kan toenemen en de auditieve beperking minder centraal komt te staan.

Andere behandelvormen

Naast cognitieve gedragstherapie kan gedacht worden aan medicatiebegeleiding of psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelvorm, waarbij het lichaam centraal staat. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: spanning en ontspanning, rustmomenten, lichaamsbeleving, aandacht en grenzen.