• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

De heer A.W. Swart

De heer A.W. Swart
Naam:
De heer A.W. Swart
Functie:
Psycholoog, sinds 2019
Lid van:

Federatie Vaktherapeutisch Beroepen (FVB), Nederlandse Vereniging voor Psychomotorisch Therapie (senior lid NVPMT), Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB), Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA) 

Specialisatie:

Ik heb ruime ervaring in het werken met mensen die angst- en stemmingsklachten ervaren. Daarnaast heb ik veel ervaring in het werken met mensen die vastlopen in hun leven doordat zij bepaalde disfunctionele patronen van denken en doen kennen; persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb jarenlang gewerkt als psychomotorisch therapeut en neem deze ervaringsgerichte en lichaamsgerichte kennis mee in mijn behandelwijze. Eén van mijn specialisaties hierbinnen is het werken met grensbewustzijn (mentale ik-grenzen). Binnen Synaeda bied ik naast intake en diagnostiek, zowel individuele- als groepsbehandelingen aan vanuit verschillende therapeutische kaders, zoals de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en aandachtsgerichte cognitieve gedragstherapie (mindfulness).
Naast de scholing als psycholoog ben ik ook opgeleid als psychomotorisch therapeut en ben ik geschoold in NLP (neuro linguïstisch programmeren), TA (transactionele analyse), systemisch werk en mentale IK-grenzen (boundary awareness).

 

Waarom Synaeda?

De kleinschaligheid en het persoonlijk karakter van Synaeda spreken mij erg aan. Daarnaast zijn de lijnen kort en is er ruimte voor vernieuwing en persoonlijke voorkeur van behandeling en het behandelaanbod.