• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Beeldende therapie in een groep

“Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.”

Bent u tussen de 18 en 35 jaar en voelt u zich vaak onzeker? Twijfelt u aan uw kunnen, heeft u moeite met keuzes maken en wilt u het graag goed doen voor anderen? Loopt u vast in uw studie of op het werk, omdat u het perfect wilt doen? Voelt u zich alleen staan met al uw vragen en denkt u dat anderen u gek zullen vinden?
Als deze thema’s u belemmeren in uw dagelijks leven en u het graag anders zou willen, dan is beeldende therapie misschien iets voor u.

Door beeldend te werken met onder andere teken- en schildermateriaal, klei en collage kunt u op een andere manier dan via praten zicht krijgen op uzelf, uw gevoelens, uw gedachten en gedrag, uw grenzen en uw mogelijkheden. Ook wordt zichtbaar hoe u met de wereld om u heen omgaat en waar u eventueel tegenaan loopt.

Hierbij staat ervaren en handelen centraal. Beeldende therapie is zeer geschikt voor mensen die moeite hebben om over zichzelf te praten of juist zoveel praten dat ze niet aan voelen toekomen. Het beeldend werken zorgt voor herkenning (gekoppeld aan het dagelijks leven) en geeft de mogelijkheid om te oefenen met nieuw gedrag. U ontdekt hoe u zelf uw problemen kunt oplossen.

Werkwijze

De onderwerpen die in de training naar voren komen zijn:

  • Zicht krijgen op uzelf, uw handelen, uw sterke kanten en valkuilen;
  • Bewuster worden van non-verbale signalen (Wat voel ik? Wat straal ik uit?);
  • Uzelf positiever gaan ervaren;
  • Perfectionisme verminderen;
  • Uw eigen gevoelens en die van anderen verstaan en begrijpen;
  • Beter in staat zijn uw gevoelens en emoties te benoemen naar anderen;
  • Leren omgaan met de toevalligheden en onzekerheden van het leven op een manier die bij u past.

De beeldende therapie vindt 1 keer per week 5 kwartier plaats en wordt aangeboden in een groep. Het contact met anderen in dezelfde leeftijdsfase geeft herkenning en steun. Thema’s als samenwerking, communicatie, grenzen aangeven en emoties uiten kunnen zo in een veilige omgeving geoefend worden. Hoelang u in de groep blijft, is afhankelijk van uw hulpvraag en het behandeldoel. Tijdens de behandeling wordt geëvalueerd en wordt eventueel vervolg of afronding besproken.


Wilt u meer informatie over wat beeldende therapie inhoudt? Bekijk dan deze filmpjes op de website van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT).

Wanneer

U kunt informeren op de locatie waar u in behandeling bent naar de startdata.