• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Dagbehandeling inzicht gevende schematherapie

Iedereen leeft met een aantal opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze opvattingen worden schema’s genoemd. De meeste schema’s worden aangeleerd in onze jeugd, door boodschappen van ouders of belangrijke anderen, door ons eigen temperament, door onze cultuur en door belangrijke levensgebeurtenissen. Een schema is een manier van denken, voelen en doen die helpt om onze wereld veilig en overzichtelijk te maken.

Deze aangeleerde schema’s bepalen in belangrijke mate ons gedrag
in het heden. Van sommige gedragingen en patronen die vroeger werkzaam waren, is de houdbaarheidsdatum echter verstreken. Ze werken belemmerend in plaats van helpend in het heden en kunnen leiden tot psychische en sociale problemen.

De schematherapie is een intensieve therapie voor patiënten met langer durende terugkerende klachten. Tijdens de behandeling wordt er van de patiënt verwacht dat die zich volledig inzet voor de therapie en het groepsproces. Naast de motivatie om aan de eigen klachten te willen werken, is het belangrijk dat iemand op zichzelf en diens gedrag kan reflecteren, alsook op het gedrag van de groepsgenoten. Interpersoonlijk leren in het hier en nu is een belangrijk onderdeel van deze groepstherapie. Voor deze intensieve vorm van behandeling is het belangrijk dat er een stevige, stabiele (thuis)basis aanwezig is.

Schematherapie wordt alleen aangeboden binnen de specialistische GGz.

Werkwijze

Schematherapie is gericht op het herkennen van deze schema’s en verminderen van degene die u momenteel belemmeren, zodat de psychische en emotionele last afneemt. In de behandeling bij Synaeda leert u uw schema’s op te sporen en krijgt u inzicht in de manier waarop u ze in stand houdt. Dit inzicht is de eerste stap in het veranderingsproces. Vervolgens leert u om uw schema’s uit te dagen en oefent u met nieuwe gedragingen. Op deze manier leert u stap voor stap de oude gewoonten waarvan u last heeft te vervangen door gewoonten waar u zich prettiger bij voelt.

Deze vorm van schematherapie vindt plaats in een groep van ongeveer 10 mensen met vergelijkbare klachten. De duur van de groepsbehandeling is maximaal 15 weken.

Er wordt gewerkt met opdrachten tijdens de sessie en thuiswerkopdrachten. Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van een werkboek. Dit wordt voor de training klaar gezet in uw ‘My Synaeda’-account en dient u voor de training zelf uit te printen.

Wanneer

U kunt informeren op de locatie waar u in behandeling bent naar de startdata.

Adresgegevens

 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden Locatie Fonteinland
 • Fonteinland 9
 • 8913 CZ Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 82 00 333
 • Telefoon spoed: 058 - 82 00 335
 • Fax: 058 - 82 00 336
 • E-mail: info@synaeda.nl 
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden locatie Sixmastraat
 • Sixmastraat 1
 • 8932 PA Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 28 48 746
 • Telefoon spoed: 058 - 28 48 783
 • Fax: 058 - 28 48 842
 • E-mail: leeuwardensixma@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Heerenveen
 • Kastanjelaan 1 (gebouw A)
 • 8441 NC Heerenveen
 • Telefoon: 0513 - 61 92 90
 • Telefoon spoed: 0513 - 61 92 91
 • Fax: 0513 - 61 92 92
 • E-mail: heerenveen@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Sneek
 • Martiniplein 15C (pand Martinistate)
 • 8601 EG Sneek
 • Telefoon: 0515 - 43 62 77
 • Telefoon spoed: 0515 - 43 62 78
 • Fax: 0515 - 43 62 79
 • E-mail: sneek@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Dokkum
 • Rondweg-West 35 S
 • 9101 BE Dokkum
 • Telefoon: 0519 - 22 99 30
 • Telefoon spoed: 0519 - 22 99 31
 • Fax: 0519 - 22 99 32
 • E-mail: dokkum@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Drachten
 • Burgemeester Wuiteweg 140b
 • 9203 KP Drachten
 • Telefoon: 0512 - 76 81 00
 • Telefoon spoed: 0512 - 76 81 00
 • Fax: 0512 - 76 81 10
 • E-mail: drachten@synaeda.nl

Openingstijden

Locaties Leeuwarden Fonteinland, Leeuwarden Sixma
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.45 uur.
Leeuwarden Fonteinland heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Locatie Sneek
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Sneek heeft avondspreekuur op dinsdag tot 21.00 uur.

Locatie Dokkum, Heerenveen
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.

Locatie Drachten
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Drachten heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met
Dokterswacht Friesland 0900 - 112 7 112.