• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Dagbehandeling Synaeda van start!

29 november 2011

Synaeda is er voor mensen met ingrijpende psychische klachten. Voor sommige problemen is een intensieve vorm van behandelen noodzakelijk. Voor deze mensen is er nu een dagbehandeling.
Binnen Synaeda zullen er de komende tijd verschillende vormen van dagbehandeling starten. De eerste groep is begonnen en is gebaseerd op een specifieke behandelvorm, te weten de schematherapie.
Iedereen leeft met een aantal opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze opvattingen worden schema’s genoemd. De meeste schema’s worden aangeleerd in onze jeugd door boodschappen van ouders of belangrijke anderen, ons eigen temperament, cultuur en belangrijke levensgebeurtenissen. Een schema is een manier van denken, voelen en doen die helpt om onze wereld veilig en overzichtelijk te maken.
Deze schema’s, aangeleerd in de jeugd, bepalen in belangrijke mate ons gedrag in het heden. Sommige gedragingen en patronen die vroeger werkzaam waren, zijn hun houdbaarheidsdatum verstreken en werken belemmerend in plaats van helpend in het heden en kunnen leiden tot psychische en sociale problemen. Schematherapie is gericht op het herkennen  en verminderen van de actieve belemmerende schema’s zodat de psychische en emotionele last afneemt. Het betreft een groepbehandeling van 2 ochtenden per week.

« Terug naar overzicht