• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

De Friesland Zorgverzekeraar steunt Synaeda bij ICT project

21 januari 2010

Het Innovatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar heeft een financiële bijdrage toegekend om de mogelijkheden van het Internet bij de behandelingen nog beter te kunnen benutten.

Synaeda wil vooroplopen in het aanbieden van innovatieve zorg richting haar patiënten. In deze snel groeiende organisatie, staat de patiënt centraal. Om deze visie verder vorm te geven en patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Synaeda het initiatief genomen tot een project met als doel gebruik te gaan maken van nieuwe ICT mogelijkheden. In de loop van 2010 zal het daardoor mogelijk worden om:

  • een grotere doelgroep met name jongeren, te kunnen bereiken door hulpverlening aan te bieden, die aansluit bij hun belevingswereld en manier van communiceren.
  • met behulp van een webcam behandelingen te kunnen realiseren bij mensen die om welke reden dan ook problemen hebben met het komen naar de praktijk.
  • behandelingen efficiënter te laten verlopen, doordat patiënten via een eigen inlog toegang hebben tot een MySpaceomgeving, waarin het behandelplan verder uitgewerkt kan worden.
  • afspraken direct online door de patiënt of de verwijzer te kunnen laten maken of verzetten.
  • herhalingsrecepten aan te vragen, die dan na controle direct naar de apotheek kunnen worden verzonden.   

Via deze website zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 

« Terug naar overzicht