• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Denk in balans

De training is bedoeld voor mensen die dreigen vast te lopen, of vastgelopen zijn, in hun werk en/of privé. De stress en spanningsklachten die ervaren worden leidden meestal ook tot stemmings- en/of angstklachten. De inschatting is dat een kortdurende, individuele behandeling onvoldoende resultaat zal opleveren. Het belang van een groepstraining is, dat er meer (h-)erkenning is, er meer confrontatie met eigen gedrag kan plaatsvinden en dat vanuit de groepsdynamiek patronen zichtbaarder worden. Gedurende de tien bijeenkomsten van de training wordt inzicht gegeven in de valkuilen, die tot eerder genoemde klachten kunnen leiden. Ook worden er handvatten geboden om herstel te bevorderen en terugval te voorkomen. Met name de combinatie van cognitieve elementen en oefeningen gericht op ervaren en bewust worden van lichaamssignalen maken het tot een krachtig aanbod.

Doel

De doelstelling van het training programma is dat de cliënt een voor zichzelf goede balans tussen belasting en draagkracht kan vinden om zo klachtenreductie te bewerkstelligen en kans op terugval (bij werkhervatting) te minimaliseren met behulp van:

 • het leren herkennen van eigen lichaamssignalen (spanning) en hierop adequaat te reageren;
 • leren om zich te ontspannen en het belang van ontspanning te ervaren;
 • bewustwording van de eigen grenzen en hier op een adequate manier mee leren omgaan;
 • het opsporen en het wijzigen van irrationele gedachten;
 • reflectie op de eigen socialisatie;
 • zicht krijgen op eigen mogelijkheden, valkuilen en beperkingen.

Werkwijze

Door psycho-educatie over stress, spanning en de energiebalans (draagkracht/draaglast), wordt meer inzicht verkregen in de mentale, fysieke en emotionele aspecten van de bestaande problematiek. Ook zullen er lichaamsgerichte oefeningen gedaan worden gericht op ontspanning en bewustwording van lichaamssignalen. Er is aandacht voor assertiviteit en ontspanning alsook cognitieve therapie ter vergroting van bewustwording van gedachtenpatronen die bijdragen aan de klachten. Verder wordt de interactie in de groep waar het deze thema’s betreft besproken, zodat bewustzijn vergroot wordt van patronen in de interactie die betrekking hebben op stress en spanning en uiteindelijk de stemmigs- en/of angstklachten.

Deelnemers benoemen na de training als belangrijkste effecten dat ze innerlijke spanning beter kunnen signaleren en hier adequater op reageren, d.w.z. hun grenzen beter kunnen bewaken. Ze kunnen zich beter ontspannen en het werk beter los laten. Meer in het algemeen hebben deelnemers meer zicht gekregen op hun valkuilen en het lukt hen beter deze te vermijden.

Het belangrijkste effect is uiteindelijk, dat deelnemers een ander patroon van werken gaan ontwikkelen. Vaak betekend dit dat men moet gaan leren loslaten van o.a. hun hoge eisen(perfectionisme), hun verantwoordelijkheidsgevoel en vaker nee gaan zeggen. Acceptatie van beperkingen is hierin dan ook een bepalende factor.

Verwijzing

Spreekt de training denk in balans u aan? Bespreek dit dan met uw intaker of behandelaar. Zij kunnen u vertellen wanneer de eerstvolgende groep start en u op de deelnemerslijst zetten.

Therapeuten

De training wordt gegeven door een psychomotorisch therapeut.

Locatie en tijd

Dag en tijd van de eerstvolgende training worden in het behandeladviesgesprek met u besproken.

Adresgegevens

 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden Locatie Fonteinland
 • Fonteinland 9
 • 8913 CZ Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 82 00 333
 • Telefoon spoed: 058 - 82 00 335
 • Fax: 058 - 82 00 336
 • E-mail: info@synaeda.nl 
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden locatie Sixmastraat
 • Sixmastraat 1
 • 8932 PA Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 28 48 746
 • Telefoon spoed: 058 - 28 48 783
 • Fax: 058 - 28 48 842
 • E-mail: leeuwardensixma@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Heerenveen
 • Kastanjelaan 1 (gebouw A)
 • 8441 NC Heerenveen
 • Telefoon: 0513 - 61 92 90
 • Telefoon spoed: 0513 - 61 92 91
 • Fax: 0513 - 61 92 92
 • E-mail: heerenveen@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Sneek
 • Martiniplein 15C (pand Martinistate)
 • 8601 EG Sneek
 • Telefoon: 0515 - 43 62 77
 • Telefoon spoed: 0515 - 43 62 78
 • Fax: 0515 - 43 62 79
 • E-mail: sneek@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Dokkum
 • Rondweg-West 35 S
 • 9101 BE Dokkum
 • Telefoon: 0519 - 22 99 30
 • Telefoon spoed: 0519 - 22 99 31
 • Fax: 0519 - 22 99 32
 • E-mail: dokkum@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Drachten
 • Burgemeester Wuiteweg 140b
 • 9203 KP Drachten
 • Telefoon: 0512 - 76 81 00
 • Telefoon spoed: 0512 - 76 81 00
 • Fax: 0512 - 76 81 10
 • E-mail: drachten@synaeda.nl

Openingstijden

Locaties Leeuwarden Fonteinland, Leeuwarden Sixma
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.45 uur.
Leeuwarden Fonteinland heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Locatie Sneek
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Sneek heeft avondspreekuur op dinsdag tot 21.00 uur.

Locatie Dokkum, Heerenveen
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.

Locatie Drachten
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Drachten heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met
Dokterswacht Friesland 0900 - 112 7 112.