• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Discussie aanleveren ROM-data

15 maart 2018

Al langer is er een landelijke discussie gaande over het aanleveren van Routine Outcome Monitoring (ROM) data door ggz-instellingen aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De discussie gaat met name over in hoeverre patiënten expliciet toestemming moeten geven voor het aanleveren van deze gegevens. ROM is de methodiek waarbij regelmatig de resultaten van behandeling worden gemeten met het oog op evaluatie en het eventueel bijsturen van de behandeling. In een benchmark worden resultaten van instellingen met elkaar vergeleken in het kader van transparantie van zorg.Het aanleveren werd eerder door Synaeda, net als door veel andere instellingen opgeschort toen minister Schippers in maart 2017 aangaf dat dit onrechtmatig was. Synaeda gebruikt op dit moment de uitkomsten alleen binnen de eigen instelling om de (individuele) patiëntenzorg te verbeteren.

« Terug naar overzicht