• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Familie

Uw familielid of partner in behandeling bij Synaeda?

Als iemand in uw directe omgeving psychische problemen heeft, dan heeft dat vaak grote gevolgen voor u en uw gezin. Synaeda wil u daar graag bij helpen. U mag altijd meekomen naar de intakegesprekken om uw familielid te ondersteunen en uw verhaal te doen. Dat is zelfs verstandig. We kunnen dan met u bespreken in hoeverre u bij de behandeling kan worden betrokken, wat u kunt doen om te helpen en of u misschien zelf ook hulp nodig heeft. Hiervoor is wel altijd de toestemming nodig van degene die bij ons in behandeling is. Die bepaalt namelijk wat anderen van zijn behandeling mogen weten. Dat is zo vastgelegd in de wet.

Het kan zijn dat u buiten de behandeling om, behoefte hebt aan andere vormen van ondersteuning, zoals lotgenotencontact. Hier vindt u de gegevens van verenigingen voor familieleden en betrokkenen:

Labyrint-in-Perspectief
Vereniging voor familie en betrokkenen van mensen met psychische en psychiatrische problemen)
Telefoon: 030 254 68 03 (ma. t/m vr. van 10.00 - 12.30 uur)
website: www.labyrint-in-perspectief.nl

Nederlandse Vereniging voor autisme en verwante contactstoornissen
Belangenbehartiging van autisten en hun ouders
Koepel 18
4336 JX Middelburg
0118 63 31 27 Postbus 1367
1400 BJ Bussum
http://www.autisme-nva.nl/

Balans
Voor ouders/opvoeders en betrokkenen van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.
Postbus 93
3720 AB Bilthoven
Hulp- en infolijn 0900 202 00 65
werkdagen 9.30 - 13.00 uur
http://www.balansdigitaal.nl/

Depressie Centrum
Het Depressie Centrum van het Fonds Psychische Gezondheid behartigt de belangen van mensen met een depressie en hun verwanten.
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
telefoon 033 421 84 10
www.depressiecentrum.nl

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
Voor mensen met eetstoornissen, hun familie en hun omgeving.
Postbus 67
6880 AB Velp
0900 821 24 33
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
http://www.sabn.nl/

Landelijke Stichting Ouders en verwanten van Druggebruikers, Zutphen (LSOVD)
Voor ouders, familie en andere relaties van (ex-)druggebruikers
Rozenhoflaan 38
7201AW Zutphen
0571 51 66 63
www.lsovd.nl

Ypsilon
Vereniging voor familie en betrokkenen voor mensen met schizofrenie of een psychose
Telefoon: 088 000 21 20
website: www.ypsilon.org