• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Individuele ADHD training

ADHD is een neurobiologische stoornis die bij zowel kinderen als volwassenen voorkomt. Op latere leeftijd kunnen de gevolgen van ADHD uiterst nadelig zijn voor uw werk, eigenwaarde en sociale contacten. Medicatie is soms effectief, maar vaak niet voldoende. Synaeda biedt daarom een individuele training aan gericht op het aanleren van vaardigheden om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met ADHD of ADD.

Werkwijze

De training vindt plaats met behulp van het boek ‘Behandelgids
ADHD bij volwassenen’ van onder anderen Steven A. Safren (cliëntenwerkboek, ISBN 9789057122293, en therapeutenhandleiding, ISBN 9789057122286). Dit is het eerste therapieprogramma voor volwassenen met ADHD en ADD dat zijn effectiviteit bewezen heeft. Aan de hand van dit boek bespreekt u wekelijks verschillende opdrachten met uw behandelaren. U leert doeltreffende en praktische vaardigheden en strategieën om met ADHD om te gaan. Dit helpt de symptomen te bestrijden die het leven met ADHD of ADD zo moeilijk maken: concentratieproblemen, impulsiviteit en problemen met organiseren en plannen. Wie zich de vaardigheden eigen maakt en regelmatig oefent, zal grote verbeteringen zien.

De onderwerpen die in de training naar voren komen zijn:

  • Organiseren en plannen;
  • Overweldigende taken managen;
  • Omgaan met papierwerk;
  • Afleidbaarheid verminderen;
  • Afleiding uitstellen;
  • Denkfouten voorkomen door functioneel te leren denken;
  • Uitstelgedrag voorkomen;
  • Gezinslid of partner bij de situatie betrekken.

Bij de meeste mensen met ADHD of ADD is de training het effectiefst als ze daarnaast medicatie gebruiken, maar hij kan ook zonder medicatie gevolgd worden.

Wanneer

Dag en tijdstip van deze behandeling worden in overleg vastgesteld.