• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie) ->DRACHTEN

Wat is IPT?

Interpersoonlijke psychotherapie, afgekort tot IPT is een behandeling die in het midden van de jaren ‘70 speciaal voor de behandeling van depressie ontworpen is in de Verenigde Staten van Amerika. IPT gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. Depressie kan ontstaan als de relaties met belangrijke anderen ernstig verstoord wordt.

 

Voor wie?

IPT is er voor mensen met een depressie, die bijvoorbeeld iemand hebben verloren, die zeer dichtbij stond zoals een partner of een kind. Maar IPT kan ook helpen als de oorzaak een conflict is met een belangrijke ander. Of als er sprake is er is van grote veranderingen in het leven, zoals verlies van werk, gezondheid of een scheiding. Er zijn bijna altijd meerdere factoren aan te wijzen, die maken dat iemand depressief wordt. IPT richt zich bij de behandeling op de recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid en niet zozeer op erfelijke aanleg of gebeurtenissen in iemands jeugd, deze zijn namelijk vaak niet of nauwelijks te beïnvloeden. Iets dat recent is gebeurd echter wel. Vandaar dat bij IPT vooral ingegaan wordt op recente ingrijpende gebeurtenissen, die een effect hebben gehad op mensen die belangrijk voor u zijn.

 

Werkwijze

De therapeut zal u veel vertellen over de symptomen (klachten) die bij een depressie voorkomen, over wat een depressie is en wat u er aan kunt doen. Het is belangrijk dat u weet wat er met u aan de hand is. Bij een depressie hebben mensen vaak last van voor hen onbegrijpelijke klachten die beangstigend kunnen zijn. Een goede uitleg helpt om deze klachten te plaatsen; u weet wat er aan de hand is. Is de diagnose depressie gesteld, dan gaat de therapeut samen met u een inventarisatie maken van alle mensen die in uw leven belangrijk zijn of belangrijk waren. Er wordt daarbij in het bijzonder gelet op veranderingen die zich in de periode voorafgaande aan het ontstaan van de klachten hebben voorgedaan. Maar ook worden uw relaties in het verleden in kaart gebracht. Op die manier krijgen we een indruk van de wijze waarop u in het verleden met contacten bent omgegaan. Bijvoorbeeld of u veel verliezen heeft geleden in het verleden en daardoor misschien gevoelig bent voor een actueel verlies of dat u iemand bent die veel mishandeling heeft meegemaakt en daardoor wantrouwig staat tegenover contact. De therapeut krijgt daarmee een indruk over zaken waarvoor u gevoelig bent en kan daarmee in zijn behandeling rekening houden. Aan de hand van de symptomen en de recente veranderingen in uw leven wordt de focus van de behandeling samen met u bepaald.

Omdat IPT een kortdurende behandeling is zullen vaak niet alle problemen waar u mee te maken heeft aan bod kunnen komen. De ervaring leert dat dit ook niet nodig is. Door het meest centraal staande probleem op te lossen krijgt u vaak genoeg energie en mogelijkheden om zelf weer vooruit te kunnen.

 

Aanmelden

Mocht u vragen hebben over IPT of wilt u weten of een behandeling in de vorm van IPT voor u geschikt is dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

 

Locatie en tijd

Dag en tijdstip van deze behandeling worden in overleg vastgesteld.
Op dit moment kan deze behandeling alleen in Drachten plaatsvinden.