• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Mevrouw J. Brouwer

Mevrouw J. Brouwer
Naam:
Mevrouw J. Brouwer
Functie:
Verpleegkundig Specialist GGz, sinds 2010 | BIG-nummer: 99039981530
Lid van:

Verplegenden en Verzorgenden Nederland, afdeling “verpleegkundig specialisten”.

Specialisatie:

Ik ben geïnteresseerd in alle voorkomende psychiatrische problematiek waarvoor mensen naar ons centrum worden verwezen. Ik doe diagnostiek en kortdurende behandelingen voor stemmings- en angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Mijn speciale belangstelling gaat uit naar AD(H)D.
Zowel in individuele behandelgesprekken als in de trainingen zal ik samen met de patiënt op zoek gaan naar patronen en karaktertrekken die maken dat iemand zijn klachten zijn ontstaan en blijven bestaan, om vervolgens samen met de patiënt te kijken of er een mogelijkheid is om gedrag te veranderen.
Daarnaast komen patiënten bij me voor medicatiecontrole.

Waarom Synaeda?

De kleinschaligheid van Synaeda, maakt dat er makkelijk onderling contact is; de lijnen zijn kort. We werken met een ontzettend plezierig team, dat erg gedreven is om met z’n allen een kwalitatief goede organisatie neer te zetten.