• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Missie en visie

Missie

Synaeda is een specialistisch behandelcentrum voor iedereen met ingrijpende psychische problemen. Wij willen ieders speciale eigenschappen, omstandigheden en wensen als leidraad nemen voor onze behandeling. Wij baseren ons daarbij op de richtlijnen die zijn opgesteld door onze beroepsgroep. Wij vinden uw gezondheid en manier van leven van groot belang en besteden daar dan ook veel aandacht aan. Daarnaast willen wij ook de mensen om u heen graag bij de behandeling betrekken. De behandelaren van Synaeda voelen zich betrokken bij hun werk en willen die betrokkenheid laten zien vanaf het moment dat u bij ons binnen stapt.
 

Visie

SYNAEDA wil werken volgens het ‘BETER’ Concept. BETER staat voor:

Behandelinhoud en bejegening - De inhoudelijke en professionele kwaliteit zal worden gewaarborgd door ‘evidence based’ te werken met gebruik van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. De bejegening is vriendelijk. De patiënt staat centraal.

Efficiëntie - De klachten worden vraaggericht benaderd waarmee onnodig lange behandelingen voorkomen worden. Als basis gelden de cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie: de meest effectief gebleken oplossingsgerichte behandelvormen bij veel psychische klachten.

Transparantie - Er wordt gewerkt volgens een behandelplan, waarbij elke interventie in het elektronisch dossier wordt beschreven. Synaeda wil in de toekomst het patiëntendossier voor elke patiënt inzichtelijk maken, waar mogelijk via een beveiligde internetverbinding.

Effectiviteit - Voor aanvang van de behandeling wordt psycho-diagnostisch onderzoek verricht. Hierdoor kunnen de behandelaren trefzeker het behandelplan vormgeven. Regelmatig worden een aantal van de vragenlijsten herhaald om de voortgang van de behandeling te kunnen evalueren en objectiveren. ( Routine Outcome Monitoring).

Recidiefpreventie - Synaeda bespreekt met de patiënt welke factoren van belang zijn om een recidief te voorkomen. Voor de patiënt moet voor ontslag duidelijk zijn wat hij kan doen bij een dreigende terugval.
 

Adresgegevens

 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden Locatie Fonteinland
 • Fonteinland 9
 • 8913 CZ Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 82 00 333
 • Telefoon spoed: 058 - 82 00 335
 • Fax: 058 - 82 00 336
 • E-mail: info@synaeda.nl 
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden locatie Sixmastraat
 • Sixmastraat 1
 • 8932 PA Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 28 48 746
 • Telefoon spoed: 058 - 28 48 783
 • Fax: 058 - 28 48 842
 • E-mail: leeuwardensixma@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Heerenveen
 • Kastanjelaan 1 (gebouw A)
 • 8441 NC Heerenveen
 • Telefoon: 0513 - 61 92 90
 • Telefoon spoed: 0513 - 61 92 91
 • Fax: 0513 - 61 92 92
 • E-mail: heerenveen@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Sneek
 • Martiniplein 15C (pand Martinistate)
 • 8601 EG Sneek
 • Telefoon: 0515 - 43 62 77
 • Telefoon spoed: 0515 - 43 62 78
 • Fax: 0515 - 43 62 79
 • E-mail: sneek@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Dokkum
 • Rondweg-West 35 S
 • 9101 BE Dokkum
 • Telefoon: 0519 - 22 99 30
 • Telefoon spoed: 0519 - 22 99 31
 • Fax: 0519 - 22 99 32
 • E-mail: dokkum@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Drachten
 • Burgemeester Wuiteweg 140b
 • 9203 KP Drachten
 • Telefoon: 0512 - 76 81 00
 • Telefoon spoed: 0512 - 76 81 00
 • Fax: 0512 - 76 81 10
 • E-mail: drachten@synaeda.nl

Openingstijden

Locaties Leeuwarden Fonteinland, Leeuwarden Sixma
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.45 uur.
Leeuwarden Fonteinland heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Locatie Sneek
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Sneek heeft avondspreekuur op dinsdag tot 21.00 uur.

Locatie Dokkum, Heerenveen
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.

Locatie Drachten
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Drachten heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met
Dokterswacht Friesland 0900 - 112 7 112.