• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Module Stoppen met antidepressiva

Veel mensen die langere tijd een antidepressivum gebruiken en er graag mee willen stoppen, durven dat niet. Ze weten niet goed hoe dat moet of zijn bang voor terugkeer van hun klachten of mogelijke onttrekkingsverschijnselen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen antidepressiva daardoor onnodig lang gebruiken.

Synaeda heeft daarom een nieuw behandelaanbod ontwikkeld gericht op het stoppen met antidepressiva. Deze module begint met het uitzoeken of het voor u goed zou zijn om te stoppen. Vervolgens wordt gekeken hoe u dat het beste kunt doen. U krijgt daarbij uitleg
over wat u kunt verwachten en hoe u eventuele klachten kunt opvangen. Tijdens het minderen en stoppen wordt u begeleid door een van onze verpleegkundig specialisten.

Werkwijze

De behandeling is als volgt opgebouwd:

  1. Vooraf maakt u een aantal vragenlijsten die uw huidige klachten in kaart brengen.
  2. U krijgt een afspraak bij een van onze verpleegkundig specialisten. U neemt daarbij zoveel mogelijk informatie over uw medicijnen en eerdere behandelingen mee. We zullen uw persoonlijke situatie nauwkeurig bekijken. Waarom heeft u het indertijd voorgeschreven gekregen? Wat was het effect? Hoelang gebruikt u het al? Bent u eerder gestopt en wat gebeurde er toen?
  3. De verpleegkundig specialist bespreekt met u of het verstandig is om te stoppen en hoe dat het beste kan.
  4. U krijgt uitleg over eventueel te verwachten ontwennings- of onttrekkingsverschijnselen en leert hoe u deze in kaart kunt brengen en bij kunt houden.
  5. Indien nodig passen we in overleg aanvullende behandelingen toe voordat u gaat stoppen, zoals cognitieve therapie.
  6. U krijgt een afbouwschema mee en er worden controleafspraken ingepland.
  7. Voor de controleafspraken vult u opnieuw de klachtenvragenlijsten in. Tijdens de afspraken bespreken we de lijst met mogelijke ontwennings- of onttrekkingsverschijnselen die u heeft bijgehouden.
  8. Na 3 maanden vindt een evaluatie plaats.

Wanneer

Dag en tijdstip van deze behandeling worden in overleg vastgesteld.