• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Nieuw onderzoek wijst uit dat behandelingen bij Synaeda effectiever zijn dan bij andere instellingen

29 september 2016

Zoals elke wat grotere GGZ instelling levert Synaeda uitkomsten van behandelresultaten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM), aan bij Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Het doel van SBG is de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten. Dit willen zij bereiken door het effect van de behandeling bij groepen patiënten met betrouwbare en valide meetinstrumenten te meten en uitkomsten te vergelijken.

Wij zijn heel blij met de uitkomsten die SBG ons recent heeft aangeleverd. Synaeda doet haar uiterste best om goede en bewezen effectieve behandelingen te bieden. Wij zijn dan ook altijd zeer verheugd als blijkt dat uit onafhankelijk onderzoek dit ook naar voren komt. Uit de resultaten van januari tot en met juli 2016 blijkt dat het behandeleffect van Synaeda significant beter is dan verwacht. Er wordt daarbij gekeken naar de te behandelen stoornissen en de ernst daarvan. Vergeleken met andere instellingen is het behandelresultaat gemeten met een door de SBG gekozen en gevalideerde meetmaat bij Synaeda 8,9, waarbij gemiddeld gesproken een 6,0 verwacht werd. (?T van 8.86, 95% CI (8.18 - 9.54) ten opzichte van een verwachte 6.00, 95% CI (5.74 - 6.26))

Daarnaast blijkt uit deze cijfers dat het overgrote deel van de patiënten Synaeda als behandelinstelling zou aanraden bij anderen met dezelfde problematiek.

Dit wordt gemeten met de zogenaamde NET Promotor Score ( NPS). Op de zogeheten Net Promoter Score (NPS),  scoort Synaeda een gemiddelde van 29.8 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 23.2. Dit betekent dat patiënten die behandeld worden of werden door Synaeda veel vaker dan patiënten van andere instellingen hun behandelaren aanraden aan anderen.

« Terug naar overzicht