• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Opening nieuwe kantoor Synaeda

2 januari 2008

Tijdens de opening hebben een aantal mensen gesproken. Dhr. P. Felix van De Friesland Zorgverzekeraar vertelde iets over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, over marktwerking en over het belang van patiënten iets te kiezen hebben als ze om hulp zoeken. Wethouder Marga Waanders vertelde iets over de plek die Synaeda gekozen heeft voor haar activiteiten. Crystalic als opvallend bedrijvencentrum aan de rand van Leeuwarden weerspiegelt in zijn gebouw de overgang van stad naar platteland. De vorm is geïnspireerd door de kap van een boerderij (het glas) en de huizen in de stad (de gebouwen daarbinnen). Een symboliek die goed past bij de visie van Synaeda.
Mevr Meekel voerde namens de patiënten het woord. Haar speech kunt u hier nalezen.

Zo lang ik mij kan herinneren, ben ik bang geweest voor psychiaters en psychiatrische ziekenhuizen.
Die angst was niet op een concrete ervaring gebaseerd, maar desondanks zeer reëel.
Ook het fenomeen G.G.Z. was een instituut waar je ver bij uit de buurt moest blijven, voor mijn gevoel.
Toen ik op enig moment, mijns ondanks, de hulp van een psychiater nodig had, nam ik de eerste paar keer dan ook een vriendin mee, die er voor moest waken dat er geen rare dingen met mij zouden gebeuren.

Die psychiater was Anke Oosterbaan, en naarmate ik haar in de loop van de tijd beter leerde kennen, bleek ze net een echt mens te zijn…..
Mijn angst bleek meer te maken te hebben met datgene wat ikzelf had uit te werken, dan met degene die mij daar hulp bij bood.

In zijn algemeenheid is het echter wel zo, dat rond het fenomeen psychiatrie een waas hangt van: griezelig, weirdo, dwangbuizen, ongecontroleerd gedrag, zeg maar: gekken, en bij een psychiater een man met een wilde bos haar die klinisch, van een afstand, je situatie analyseert.

Aangeven dat je bij een psychiater “loopt” is, zeker buiten je familie- en vriendenkring een hachelijke aangelegenheid en eigenlijk not-done, omdat je het reële gevaar loopt in de hoek te worden geplaatst van de “gekken”, en dus een beetje eng bent.

Een hele groep mensen die hulp zoekt bij een psychiater, komt daar om problemen op te lossen of te verwerken die zijn ontstaan door het gedrag van anderen: molest, sexueel, geestelijk, lichamelijk of emotioneel misbruik.
Zij worden, door het beeld dat “men” vaak van de psychiatrie heeft, door de samenleving vaak opnieuw gekwetst omdat zij de moed hebben te willen werken aan datgene dat hen belemmert in hun functioneren en zijn.

Ik ken van de drie psychiaters die zich in Synaeda hebben verenigd alleen Anke Oosterbaan, en ik heb haar leren kennen als een open, warm, betrokken, toegankelijk medicus.
Omdat je je, als je de keuze hebt, meestal omringt met mensen die op jouw golflengte zitten, veronderstel ik dat haar collega’s van Synaeda min of meer uit hetzelfde hout gesneden zijn.

Met alle respect voor al het goede dat de G.G.Z. tot stand brengt, het is een institúút, met procedures, lagen, schijven, vaak lange wachttijden.
Dit alles kan, zeker voor mensen die psychisch tot al niet zo sterk zijn, redelijk drempelverhogend werken.

Als ervaringsdeskundige, en ook wel een beetje vanuit emancipatorisch oogpunt, vind ik het fantastisch dat deze drie vrouwen het lef hebben gehad te kiezen voor een andere aanpak, en voor zichzelf zijn begonnen.
Ik ben ervan overtuigd dat zij, met hún manier van zijn, met de laagdrempeligheid, de korte lijnen, de transparantie die zij in hun praktijk hanteren het
voor veel mensen gemakkelijker zullen maken om de hulp te vragen die zij vaak broodnodig hebben en
het beeld dat van de psychiatrie bestaat zullen kunnen bijstellen, in die zin dat het gewoon als een medische specialisatie wordt gezien, die net zo normaal is als orthopedie of cardiologie.

Ik wens jullie alle succes van de wereld!

 

« Terug naar overzicht