Spring naar inhoud

Cliëntenraad

Als patiënt van Synaeda kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. Een cliëntenraad bestaat uit (ex)patiënten van Synaeda. Ook familieleden van patiënten kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor patiënten belangrijke zaken.

De cliëntenraad is er om uw belangen binnen Synaeda zo goed mogelijk te behartigen. De raad verneemt het dan ook graag wanneer u suggesties heeft voor verbetering van de zorg bij Synaeda. U kunt rechtstreeks met de leden van de raad in contact komen via mailadres clientenraad@synaeda.nl

Behandeleffect

Zoals elke wat grotere GGZ-instelling gebruikt Synaeda uitkomsten van geanonimiseerde behandelresultaten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM). Hieruit blijkt dat de behandelresultaten van Synaeda significant beter zijn dan van andere GGZ-instellingen. Synaeda doet haart uiterste best om goede en bewezen effectieve behandelingen te bieden.

Clienttevredenheid

Uit de resultaten van januari 2019 tot en met juni 2019 blijkt dat het behandeleffect van Synaeda significant beter is dan verwacht. Synaeda scoort een 9.5 op het behandelresultaat, waar gemiddeld gesproken een 6.5 wordt verwacht. Daarnaast beoordelen patiënten Synaeda gemiddeld met een 8.