• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Psychodiagnostisch onderzoek

Aan elke behandeling gaat een psychiatrisch onderzoek vooraf. Het vormt het uitgangspunt voor elk behandelplan.

Bij het psychiatrisch onderzoek wordt alle informatie over iemand verzameld: hoe is de gezondheid, gebruikt iemand medicijnen, komen er bepaalde ziekten in de familie voor? Ook worden de gegevens van eventuele eerdere behandelingen bestudeerd. Er wordt gekeken naar het psychologisch onderzoek en eventueel het intelligentieonderzoek of het neuropsychologisch onderzoek.

Samen met uw verhaal en de manier waarop u dit vertelt, vormen deze gegevens het psychiatrisch onderzoek, dat nodig is om tot een psychiatrische diagnose te komen. Meestal leidt dit aansluitend tot een behandeling. Voor sommige mensen die bij Synaeda komen, is het onderzoek zelf voldoende. Zij gaan dan elders verder met een behandeling of zij gebruiken de diagnostiek voor een indicatie voor ondersteuning of begeleiding.