• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Synaeda heeft voor 2017 het Keurmerk BasisGGZ verkregen .

23 augustus 2016

Het Keurmerk Basis GGZ 2017 omvat drie thema’s: Cliëntgericht behandelen, Samenwerken in de keten en Continu verbeteren en innoveren. De 9 normen zijn tot stand gekomen na consultatie van zorgverleners, experts en verzekeraars.

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit en doelmatigheid in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Zorgaanbieders kunnen met het keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen om de juiste zorg op het juiste moment te leveren.

Het Keurmerk Basis GGZ richt zich op aanbieders van GBGGZ (zowel vrijgevestigden als instellingen).Het keurmerk wordt ontwikkeld in samenspraak met alle belanghebbenden in de GGZ. Het biedt een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

We zijn blij met dit keurmerk waardoor we de kwaliteit van onze zorg bevestigd zien.

« Terug naar overzicht