• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Synaeda opnieuw HKZ gecertificeerd!

16 februari 2015

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:- goed georganiseerd is- cliënten centraal stelt- continu werkt aan optimalisering van het aanbod- betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.Als de certificerende instelling constateert dat de organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats. Synaeda werd voor het eerst gecertificeerd in januari 2009. In 2012 volgde een hercertificering en nu in 2015 dus weer.

« Terug naar overzicht