• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Werkwijze

Bij Synaeda vinden we het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij de hulp die wij bieden. We laten onze zorg daarom zo nauw mogelijk aansluiten bij uw wensen.

Na aanmelding voeren we eerst een intakegesprek. We stellen vervolgens een behandelplan op dat bij u past, aan de hand van de volgende punten:

  • Geschikte behandelmethode voor de klachten;
  • Persoonlijke wensen: bijvoorbeeld religieuze overtuiging, voorkeur voor Fries of Nederlands en mannelijke of vrouwelijke behandelaar;
  • Vorm van therapie: individueel, in groepsverband, online of een combinatie.

Bent u eenmaal begonnen met de therapie, dan bespreken we het effect van de behandeling regelmatig en stellen we deze bij als dit nodig is.

Therapie

De therapie bestaat meestal uit vijf tot tien behandelingen. Het effect van de therapie hangt voor het belangrijkste deel af van het in de praktijk brengen van hetgeen u leert tijdens de therapie. Alleen naar de zittingen toe gaan is dus niet voldoende. Tussen de zittingen door is het de bedoeling dat u met huiswerk aan de slag gaat. Dit kan bijvoorbeeld het registreren van klachten zijn, iets lezen over uw klachten of een oefening uitvoeren. Om een goed effect te bereiken is naast de inzet van de behandelaar, dus ook uw eigen inzet van groot belang.

Specialistische ggz

De behandeling van psychische klachten als gevolg van een auditieve beperking valt onder de specialistische ggz. De behandeling is gericht op herstel op meerdere leefgebieden. Hoe dan ook streeft Synaeda ernaar de zorg zo kort mogelijk te houden, zodat u snel weer zelfstandig verder kunt.

“De beste behandeling is die behandeling waarvan zowel de patiënt als de behandelaar overtuigd is dat het de beste behandeling is." Scott Miller