Spring naar inhoud

Ondersteuning en informatie

Het kan gebeuren dat je je alleen voelt tijdens je behandeling. Of dat je op zoek bent naar informatie. Goed om te weten dat je niet alleen staat: in Friesland en daarbuiten is heel veel ondersteuning te vinden. Hier vind je lotgenoten, ervaringsdeskundigen of patiëntenverenigingen.
Je herstelt beter als anderen met je meeleven. Maar wat als je als naaste even niet in staat bent om te helpen? Of misschien kun je wel helpen, maar weet je even niet hoe? Onder het kopje 'Naasten' vind je meer informatie.

Kind en jeugd

Voor ouders van kinderen die ondersteuning nodig hebben bij leren of opvoeding
Website met een schat aan kennis over leer- of opvoedingszaken, met ook een kennisbank waar je met vragen terecht kunt.
https://balansdigitaal.nl
 
Informatie over psychische problemen bij kinderen en jongeren
Deze website heeft een apart deel speciaal voor ouders van kinderen met psychische problemen.
https://kenniscentrum-kjp.nl/
 
Website voor jongeren met psychische problemen
Brainwiki is er voor jongeren én hun omgeving. Je vindt hier wat je kunt doen als jij, een vriend of een familielid psychische problemen heeft. En hoe lotgenoten zich voelen. Alle informatie over deze problemen, en over behandelingen met en zonder medicijnen staan hier overzichtelijk en behapbaar op een rijtje.
https://www.brainwiki.nl
 
Voor jongeren van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen
Als je ouders psychische problemen hebben of misschien verslaafd zijn komt er veel op je af. Bij koppsupport begrijpen ze dat.
https://www.koppsupport.nl

Naasten

Synaeda heeft  veel aandacht voor naasten, niet alleen als ondersteuning bij de behandeling, maar ook omdat we ons ervan bewust zijn dat jij, als iemand uit je gezin, een familielid of vriend psychische problemen heeft, daar natuurlijk ook wat van merkt. Het kan lijken alsof alle aandacht dan naar de ‘patiënt’ gaat, en dat jij maar gewoon door moet gaan alsof er niets aan de hand is en sterk moet zijn. Gelukkig zijn er plekken waar je met lotgenoten in contact kunt komen.

Dwangstoornis, eetstoornissen, psychose, verslaving, zelfbeschadiging, angst, borderline, verslaving, ADD, ADHD, depressie, dissociatieve stoornis, autisme, bipolaire stoornis
Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren. Je kunt door middel van filters de informatie en persoonlijke verhalen lezen die voor jou van toepassing zijn.
Naasten in Kracht is een initiatief van negen cliënten- en familieorganisaties in de ggz.
https://www.naasteninkracht.nl/nl
 
Familie en naasten met een psychische kwetsbaarheid (lotgenotencontact)
Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Misschien wordt het je soms te veel en ben je op zoek naar hulp?
https://naastencentraal.nl
 
Familieleden en naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid
MIND Ypsilon steunt, adviseert en informeert familieleden en naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. En komt op voor hun belangen.
https://www.ypsilon.org
 
Voor nabestaanden van mensen die uit het leven zijn gestapt
Specifiek voor Friesland, maar iedereen is welkom
http://www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl
Specifiek voor Groningen. Deze website heeft een andere opzet dan de Friese site, en ook hier is iedereen welkom.
https://www.snzg.nl/

Cursusbijeenkomsten
GGZ Friesland organiseert met enige regelmaat cursussen voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
https://www.ggzfriesland.nl/naasten-en-familie/cursusaanbod/psychische-kwetsbaarheid-naasten

Voor iedereen die te maken heeft met…

Bipolariteit
Plusminus is een vereniging van en voor mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten. Zij werken aan een betere kwaliteit van leven, betere zorg en maken zich sterk om het stigma op psychische kwetsbaarheid te bestrijden
https://plusminus.nl
 
Dissociatieve stoornissen
Caleidoscoop is een landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. Wat kun je doen als jij of je naaste een dissociatieve stoornis heeft? Wat betekent leven met dissociatie?
https://caleidoscoop.nl
 
Autisme
Autisme Netwerk Friesland biedt een schat aan informatie over dagbesteding, werk, begeleiding, wonen, behandeling, leren en onderwijs, en ondersteuning.
https://autismenetwerkfriesland.nl
Zij werken nauw samen met andere netwerken in Noord Nederland:
https://www.autismenetwerknoord.nl
 
Depressie
De vereniging streeft naar openheid, begrip en onderlinge steun en doet dat onder andere met supportgroepen, een telefonische hulplijn en een digitaal platform
https://depressievereniging.nl/
 
Alcoholisme
Al-Anon is een zelfhulporganisatie voor vrienden, familie of partners van alcoholisten. Je kunt in alle anonimiteit praten over jouw ervaringen met het drinken van een ander. Bij Al-Anon kom je mensen tegen die jou begrijpen en niet oordelen. Er wordt gewerkt op basis van de Twaalf Stappen. Dat betekent dat je stap voor stap werkt aan jouw eigen herstel van de familieziekte, die alcoholisme heet.
http://www.al-anon.nl
 
ADHD, ADD, neurodiversiteit, dyslexie en dyscalculie
Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten, gedurende alle levensfasen. Het is oké om te zijn wie je bent.
https://impulsenwoortblind.nl
 
Genderproblematiek
Samen voor een genderinclusieve samenleving. Het transgendernetwerk is er voor jou, je familie, vrienden en partners.
https://www.transgendernetwerk.nl

Belangenverenigingen, mantelzorg, levensovertuiging en ervaringsverhalen

Belangenbehartiging bij psychische problemen
MIND Platform is de landelijke koepelvereniging van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Zij proberen de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. Ze zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.
https://mindplatform.nl
 
Mantelzorg
MantelzorgNL is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste.
https://www.mantelzorg.nl
 
Queer moslims
Stichting Maruf is hét kenniscentrum voor islam en seksuele diversiteit en vormt een veilige ontmoetingsplek voor queer moslims. Queer moslims hebben te maken met meervoudige discriminatie. Maruf helpt hen bij zelfacceptatie en persoonlijke empowerment. Ze bieden ruimte om seksuele en genderdiversiteit te verenigen met geloof.
http://www.maruf.eu
 
Christelijke hulpverlening
Voor diverse problemen, specifiek op de noordelijke provincies gericht.
https://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/regio-noord-nederland
 
Ervaringsverhalen
Je ervaart steun door de verhalen van anderen te horen, of door je eigen ervaringen te delen. Rijk van Ervaring is dé plek om ervaringen met psychische, sociale en/of lichamelijke kwetsbaarheden te lezen, te beluisteren, te bekijken en te delen.
https://rijkvanervaring.nl
 
Ondersteuning en verbinding
Stjoer staat voor het stuur in eigen handen nemen als je te maken hebt met een psychische- en/of sociale kwetsbaarheid.
https://stjoer.frl
 
 
Er zijn nog veel meer plekken waar je informatie of ondersteuning kunt vinden. Mis je iets in dit rijtje? Laat het ons weten door een mail te sturen aan webredactie