Spring naar inhoud

Wachttijden per locatie

Digitale Poli

Laatste update: 17 januari 2023

Aanmeldwachttijd basis ggz

4 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

4 weken

Behandelwachttijd

5 weken

Drachten

Laatste update: 23 januari 2023

Aanmeldwachttijd basis ggz

5 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

5 weken

Behandelwachttijd

6 weken

Leeuwarden Fonteinland

Laatste update: 31 januari 2023

Aanmeldwachttijd basis ggz

16 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

14 weken

Behandelwachttijd

7 weken

Leeuwarden Sixmastraat

Laatste update: 1 december 2022

Aanmeldwachttijd basis ggz

13 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

13 weken

Behandelwachttijd

7 weken

Dokkum

Laatste update: 26 januari 2023

Aanmeldwachttijd basis ggz

6 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

6 weken

Behandelwachttijd

6 weken

Heerenveen

Laatste update: 30 januari 2023

Aanmeldwachttijd basis ggz

10 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

9 weken

Behandelwachttijd

6 weken

Sneek

Laatste update: 30 januari 2023

Aanmeldwachttijd basis ggz

16 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

12 weken

Behandelwachttijd

9 weken

Synaeda Sport

Laatste update: 17 januari 2023

Aanmeldwachttijd basis ggz

4 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

3 weken

Behandelwachttijd

3 weken