Spring naar inhoud

Wachttijden per locatie

Digitale Poli

Laatste update: 8 april 2024

Aanmeldwachttijd basis ggz

1 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

1 weken

Behandelwachttijd

4 weken

Drachten

Laatste update: 12 februari 2024

Aanmeldwachttijd basis ggz

26 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

24 weken

Behandelwachttijd

14 weken

Leeuwarden Fonteinland

Laatste update: 10 april 2024

Aanmeldwachttijd basis ggz

18 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

18 weken

Behandelwachttijd

8 weken

Leeuwarden Sixmastraat

Laatste update: 10 april 2024

Aanmeldwachttijd basis ggz

14 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

14 weken

Behandelwachttijd

7 weken

Dokkum

Laatste update: 8 april 2024

Aanmeldwachttijd basis ggz

18 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

18 weken

Behandelwachttijd

10 weken

Heerenveen

Laatste update: 9 april 2024

Aanmeldwachttijd basis ggz

11 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

11 weken

Behandelwachttijd

7 weken

Sneek

Laatste update: 8 april 2024

Aanmeldwachttijd basis ggz

14 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

14 weken

Behandelwachttijd

8 weken

Synaeda Sport

Laatste update: 8 april 2024

Aanmeldwachttijd basis ggz

2 weken

Aanmeldwachttijd specialistische ggz

2 weken

Behandelwachttijd

4 weken