Spring naar inhoud

Over Synaeda

Synaeda helpt op jaarbasis meer dan 10.000 mensen bij het herstellen van en omgaan met psychische problemen.

Kort als het kan, langer als het nodig is

Synaeda biedt op doelmatige wijze geestelijke gezondheidszorg. Bij ons worden er niet direct tientallen sessies gepland; we behandelen kort als het kan en langer als dat nodig is. Dit noemen we doelmatig behandelen. We zijn gericht op herstel door beweging. Beweging in denken, voelen en ook door beweging met het lijf. Ons streven is om mensen zo goed en vlot mogelijk weer mee te laten draaien in de maatschappij. Door onze werkwijze kunnen we bij Synaeda veel mensen behandelen. Hiermee dragen we zorg voor de patiënt in de spreekkamer, maar ook voor de patiënt die wacht op onze behandeling. 

Beweging is vooruitgang

We zijn gericht op vooruitgang, op beweging. Als dagelijkse dingen weer tot de mogelijkheden behoren ontstaat beweging en energie. Energie die belangrijk is om je goed te voelen. Omgekeerd zorgt beweging er ook voor dat mensen zich beter voelen, daarom bieden we bij Synaeda naast de meer traditionele behandelvormen veel lichaamsgerichte en creatieve therapieën. Ook voor onze medewerkers geldt dat zij aangemoedigd worden om in beweging te komen, ook ten aanzien van hun loopbaan. Bij Synaeda is er veel ruimte voor scholing en specialisatie, we zijn een instelling die voortdurend in beweging is.

Bij ons blijf je leren!

Naar vacatures

Teams en locaties

Iedere Synaeda-locatie heeft een vast team en een eigen cultuur. Er zijn kleine verschillen in grootte, dynamiek en behandelaanbod. Zo kunt u bijvoorbeeld op twee locaties terecht voor een rTMS-behandeling.

De gemene deler per locatie is de teamopbouw. De dagelijkse leiding is op elke locatie in handen van een teamleider en een officemanager. De lijnen zijn kort en collega's staan voor elkaar klaar. Heel belangrijk bij Synaeda zijn de secretariaten; zij plannen en organiseren alle afspraken. Zo kun je je als behandelaar volledig op de behandeling richten.

Synaeda is te vinden in Leeuwarden (3 locaties), Dokkum, Drachten, Heerenveen en Sneek. We zitten dus altijd in de buurt! Daarnaast hebben we Synaeda Sport in Papendal, waar we geestelijke gezondheidszorg voor topsporters aanbieden. 

Tot slot is er Synaeda-breed een kleine staf van zeven personen, waaronder twee directieleden. Vera Veerman en Bob Goeree vormen de directie van Synaeda.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet toe op het functioneren van het bestuur. De Raad van Commissarissen van Synaeda bestaat uit:

  • Mevr. mr. E.E. van 't Hof MBA
  • Mevr. ir. H. Rijnhart
  • Dhr. ir. P.M. van Rooij
  • Dhr. drs. ing. G. Jaarsma
  • Dhr. drs. R. Mentjox
  • Dhr. E.A. de Boer MBA

Nieuws van onze locaties

Bekijk archief

Synaeda donderdag in de Leeuwarder Courant

Donderdag 14 september staan we in de zorgbijlage van de Leeuwarder Courant.

Lees meer

Gendergroep in Dokkum

Wat betekent het om man te zijn? Wat betekent het om vrouw te zijn? Standaardantwoorden zijn gebaseerd op stereotypen die we beschouwen als maatschappelijke gendernormen.

Lees meer

GGZ Friesland

Synaeda hoort bij GGZ Friesland. Wij bieden de planbare behandelingen in basis en specialistische gezondheidszorg op 7 locaties in Friesland en 1 in Papendal. Daarnaast is ook CAGGB, waar ook kinderen en jongeren worden behandeld, onderdeel van Synaeda.