• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Over ons

Synaeda is een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Synaeda is in januari 2008 gestart als kleinschalig behandelcentrum. Deze kleinschaligheid is belangrijk om goede, persoonlijke en specialistische zorg te kunnen bieden aan jongeren en volwassenen. Synaeda heeft verschillende samenwerkingspartners, onder andere op het gebied van psyche, voeding en bewegen. Daarnaast vervult Synaeda een belangrijke rol als opleidingsinstituut in het noorden van Nederland.

Synaeda kent een directie en een raad van commissarissen.

De directie

Mevr.drs. V.L.H. Veerman
Dhr. ir. B.N. Goeree

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet toe op het functioneren van het bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Mevr. mr. E.E. van 't Hof MBA

Dhr. drs. W. Wieling

Dhr. drs. M.M. van Akkeren RC

Mevr. ir. H. Rijnhart

Dhr. ir. P.M. van Rooij

Dhr. drs. ing. G. Jaarsma

Dhr. drs. R. Mentjox