Spring naar inhoud

De kosten van uw behandeling

Basis- en Specialistische behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed vanuit het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts of bedrijfsarts declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Synaeda heeft met alle zorgverzekeraars hiertoe contracten afgesloten. U betaalt voor de behandeling bij Synaeda dan alleen uw eigen risico. U kunt voor beide varianten bij Synaeda terecht. De precieze vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering (natura- of restitutiepolis), de polisvoorwaarden en het eigen risico. Voor informatie over uw specifieke situatie verwijzen wij u daarom naar uw persoonlijke zorgverzekeraar. Uw behandeling valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico is in 2022 minimaal 385 euro. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering, kan dit oplopen tot 885 euro. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening. Controleer uw eigen situatie voor de exacte afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar.

Compensatieregelingen

Er zijn wettelijke compensatiemogelijkheden en compensaties die meer op lokaal niveau zijn geregeld.

Wettelijk

Compensatie eigen risico Zvw

Door de regeling Compensatie eigen risico (Cer) kan een verzekerde in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen ter compensatie van het verplicht eigen risico. Meer informatie staat op de website van het CAK.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die iemand kan ontvangen als degene noodzakelijke kosten heeft die hij niet van zijn inkomen kan betalen. De gemeente is uitvoerder van de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand kunnen per gemeente verschillen. Daarnaast kan een gemeente aan 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten zogenoemde categoriale bijzondere bijstand verlenen. Als iemand tot een van deze groepen behoort, kan hij mogelijk een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. Een gemeente is niet verplicht categoriale bijstand te geven. Ook hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de betreffende persoon een inkomen heeft van ten hoogste 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm. Meer informatie is na te vragen bij de eigen gemeente.