• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Synaeda Sport

Welkom bij Synaeda Sport! Voorheen Upmeijer Sportpsychologie en overgenomen door Synaeda Psycho Medisch Centrum om jou nog beter van dienst te kunnen zijn.

Judith Upmeijer is als GZ-psycholoog werkzaam bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden. Zij specialiseert zich daar tot Klinisch Psycholoog. Naast geregistreerd EMDR-therapeut (www.emdr.nl) is zij eveneens geregistreerd junior schematherapeut (www.schematherapie.nl).Vanuit Upmeijer Sportpsychologie is Synaeda Sport ontstaan in Arnhem, op Papendal. Daar werkt zij als Expert Prestatiegedrag voor NOC*NSF en daarnaast is zij als psycholoog betrokken bij het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO) Papendal en Topsport Gelderland.

Judith: ‘Wat mij betreft komen bij Synaeda Sport, mijn grote interesses, psychologie en sport, samen. Mijn uitgebreide psychologische kennis wil ik vertalen naar de sportwereld. Ik vind het belangrijk om uit te stralen dat psychologie niet ingewikkeld, zweverig of langdradig hoeft te zijn. Het kan makkelijk toepasbaar, actief en doelgericht ingezet worden. Specifieker ligt er wat mij betreft een missie op het gebied van klinische sportpsychologie. Langzaam komen er meer verhalen van sporters naar voren over depressie, verslaving, angsten of eetproblemen. Ze lopen er denk ik, vaak lang en alleen mee rond. Ik wil me er met mijn klinische expertise hard voor maken om voor hen, de drempel te verlagen om naar een psycholoog te gaan.’
 

Wat is Synaeda Sport?

Synaeda Sport is er voor iedereen met psychische klachten, niet alleen voor sporters. Een klein team met gedreven en betrokken psychologen, zoekt na een intaketraject samen met jou naar de best aansluitende behandeling op de hulpvraag. Wij denken dat behandelen in een inspirerende setting als Papendal, die sport & natuur ademt, daarin ondersteunend kan zijn.


Voor wie is Synaeda Sport?

Wij behandelen mensen die last hebben van angsten, spanningen, stress of sombere gevoelens. Ook kan er sprake zijn van indringende levensgebeurtenissen, relatieproblemen, persoonlijke problemen of problemen die verband houden met een bepaalde levensfase.

 

Werkwijze Synaeda sport

Voor behandeling van deze klachten kan cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie of een zelfbeeld- of assertiviteitstraining worden ingezet.
 

Behandelingen bij Synaeda Sport

Beter presteren onder druk
Je merkt dat er tijdens trainingen en/of wedstrijden niet uitkomt wat erin zit. Door de druk om te presteren leidt dit tot frustratie en onzekerheid. Je hebt het gevoel geen controle te hebben over die gevoelens. Hierdoor maak je meer fouten. Met het gevolg dat je bepaalde situaties gaat vermijden of juist sneller boos wordt. Ter compensatie hiervan ga je je verwachtingen nog meer naar boven opschroeven (perfectionisme). Door die hoge verwachtingen van jezelf, ben je steeds minder snel tevreden en raak je langzaam het vertrouwen in jezelf kwijt. Door het trainen van diverse mentale technieken en vaardigheden, leer je beter voor jezelf opkomen, maar vooral hoe jij op hét beslissende moment, alles eruit haalt wat erin zit.

Voor een dergelijk traject kun je terecht bij Jurrian Hansink, sportpsycholoog.

Psychische klachten bij sporters
Onder de gemiddelde bevolking komen psychische klachten regelmatig voor, dus ook bij sporters. Een trauma naar aanleiding van een nare gebeurtenis, of eetproblematiek, kan de aanleiding zijn voor steeds minder goed functioneren. Zo kunnen psychische klachten een angst veroorzaken die steeds meer op de voorgrond treedt of somberheid en teruggetrokkenheid. Maar het kan er ook voor zorgen dat je niet meer goed kunt ontspannen of slapen vanwege rusteloosheid. Met het gevolg dat je overtraind raakt. Door cognitieve gedragstherapie als basis te gebruiken, wordt klachtgericht behandeld. Bestaande evidence based behandelprotocollen en – richtlijnen, vertalen we naar de sportsetting. Het doel van een dergelijk traject is in eerste instantie klachtvermindering, om vervolgens weer de aandacht te kunnen richten op de prestatie.

Voor een dergelijk traject kun je terecht bij Maurits van Zijl (GZ-psycholoog) en/of Judith Upmeijer (GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist).

Behandelaren
 

Maurits van Zijl (GZ-psycholoog)

Judith Upmeijer (GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist) en sportpsycholoog VSPN ®

Kim van Noord (psycholoog)

Contact

Synaeda Sport is gevestigd aan de Papendallaan 60, 6816 VD te Arnhem.

Wanneer u het terrein van Papendal oprijdt, neemt u na de slagbomen, direct de eerste weg rechts. Aan uw linkerhand ziet u dan het pand waar Synaeda & Sport zich bevindt. U neemt vervolgens de eerste weg links en vindt dan aan uw linkerhand het parkeerterrein. Vervolgens neemt u de ingang Sport & Business Centre en kunt u plaatsnemen in de wachtruimte op de begane grond.

Om een afspraak te kunnen plannen voor een intake, hebben wij een verwijsbrief nodig van de huisarts, sportarts of andere verwijzer. Als verwijzer kunt u verwijzen middels:
- Zorgdomein
- Fax (058-8200336)
- Het meegeven van de verwijsbrief, die vervolgens bij ons ingeleverd kan worden

Voor inhoudelijk overleg over een verwijzing, kunt u contact opnemen met j.upmeijer@synaeda.nl.
Voor het maken of verzetten van een afspraak neemt u contact op met het secretariaat van Synaeda via info@synaeda.nl of 058-8200333.