• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Synaeda Online (geïntegreerde internetbehandeling)

Synaeda Online is een digitaal behandelcentrum. Het geeft u de mogelijkheid om, na diagnostiek bij Synaeda, thuis achter uw eigen computer te werken aan uw herstel, in alle rust en op de tijd dat het u past. Dit kan om vrijwel de gehele behandeling gaan of het kan een aanvulling zijn op de reguliere behandeling. De behandelonderdelen worden speciaal voor u samengesteld en klaargezet.

Het behandelcentrum is er voor iedereen die graag zijn behandeling of een deel daarvan op deze manier vorm wil geven. Het online
behandelprogramma is meestal opgebouwd uit meerdere modulen. Standaard zijn er vier basismodulen en waar wenselijk kunnen deze worden aangevuld. In de basismodulen komen psycho-educatie (informatie over het ziektebeeld), klachtreductie en cognitieve gedragstherapie aan bod. Een extra functie kan bijvoorbeeld een stemmingsdagboek zijn. In het digitale behandelcentrum staan heldere en duidelijke oefeningen, vaak uitgelegd aan de hand van een filmpje of ondersteund met voor u belangrijke informatie van het internet.

Werkwijze

Als besloten is dat u Synaeda Online gaat gebruiken, dan krijgt u instructies van het secretariaat over het inloggen op de website. U zult een wachtwoord krijgen, waardoor alleen u en uw behandelaar toegang hebben tot het behandelcentrum. Nadat u eenmaal heeft ingelogd, zal uw behandelaar het behandelprogramma voor u klaarzetten. Ook worden er dan afspraken gemaakt over wanneer u de opdrachten klaar moet hebben en wanneer uw behandelaar daarop zal reageren. Zo weet u steeds precies wat de volgende stap is, wanneer er weer iets van u verwacht wordt en wanneer u een reactie van uw behandelaar tegemoet kunt zien.

Tijdens de behandeling houdt u contact met uw behandelaar bij Synaeda via e-mail, telefoon of door middel van evaluatiegesprekken. De behandeling zal regelmatig met u worden geëvalueerd.