Spring naar inhoud

Inzicht gevende schematherapie

Iedereen leeft met een aantal opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze opvattingen worden schema’s genoemd. De meeste schema’s worden aangeleerd in onze jeugd, door boodschappen van ouders of belangrijke anderen, door ons eigen temperament, door onze cultuur en door belangrijke levensgebeurtenissen. Een schema is een manier van denken, voelen en doen die helpt om enerzijds ons zicht op de werkelijkheid vervormt en belemmert en anderzijds kan helpen onze wereld veilig en overzichtelijk te maken.

Deze aangeleerde schema’s bepalen in belangrijke mate ons gedrag in het heden. Van sommige gedragingen en patronen die vroeger werkzaam waren, is de houdbaarheidsdatum echter verstreken. Ze werken belemmerend in plaats van helpend in het heden en kunnen leiden tot psychische en sociale problemen.

De schematherapie is een intensieve therapie voor patiënten met langer durende terugkerende klachten. Tijdens de behandeling wordt er van de patiënt verwacht dat die zich volledig inzet voor de therapie en het groepsproces. Naast de motivatie om aan de eigen klachten te willen werken, is het belangrijk dat iemand op zichzelf en diens gedrag kan reflecteren, alsook op het gedrag van de groepsgenoten. Interpersoonlijk leren in het hier en nu is een belangrijk onderdeel van deze groepstherapie. Voor deze intensieve vorm van behandeling is het belangrijk dat er een stevige, stabiele (thuis)basis aanwezig is.

Schematherapie wordt alleen aangeboden binnen de specialistische GGz.

Werkwijze

Schematherapie is gericht op het herkennen van deze schema’s en verminderen van degene die u momenteel belemmeren, zodat de psychische en emotionele last afneemt. In de behandeling bij Synaeda leert u uw schema’s op te sporen en krijgt u inzicht in de manier waarop u ze in stand houdt. Dit inzicht is de eerste stap in het veranderingsproces. Vervolgens leert u om uw schema’s uit te dagen en oefent u met nieuwe gedragingen. Op deze manier leert u stap voor stap de oude gewoonten waarvan u last heeft te vervangen door gewoonten waar u zich prettiger bij voelt. Daarbij is er steeds weer aandacht voor hoe u meer en meer tegemoet kan komen aan uw eigen emotionele basisbehoeften.

Deze vorm van schematherapie vindt plaats in een groep van ongeveer 10 mensen met vergelijkbare klachten. De duur van de groepsbehandeling is maximaal 15 weken.

Er wordt gewerkt met opdrachten tijdens de sessie en thuiswerkopdrachten. Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van een werkboek. Dit wordt voor de training klaar gezet in uw ‘Mijn Synaeda’-account en dient u voor de training zelf uit te printen.

Wanneer

Vraag op de Synaeda-locatie waar u in behandeling bent naar de beschikbaarheid en startdata van deze behandeling.

Andere groepsbehandelingen

Structuurgroep - Angst & Stemming

Lees meer

Basisgroep schematherapie

Lees meer