Spring naar inhoud

Basisgroep schematherapie

Iedereen leeft met een aantal opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze opvattingen zijn min of meer stabiele, vaste denkwijzen. Ze worden ook wel schema’s genoemd. Deze schema’s leren we gedurende onze kindertijd aan en helpen ons om de wereld te ordenen en te begrijpen. Ze kunnen echter hun houdbaarheidsdatum verliezen; dit merken we doorgaans doordat we last krijgen van ons doen, denken en voelen. In deze schematherapie onderzoekt u eigen gedachten, gevoelens en gedragingen, met als doel deze te herkennen en te leren bijsturen.

De basisgroep schematherapie is geschikt voor mensen die last hebben van terugkerende klachten die voortkomen uit bepaalde karaktertrekken (of schema’s) die in de weg zitten. Deze komen vaak tot uiting in het contact met andere mensen. De behandeling vindt dan ook plaats in groepsverband. Naast uw motivatie om aan de klachten te willen werken, is het belangrijk dat u kunt en wilt kijken naar uzelf; dat u op uw eigen gedrag kunt reflecteren, maar ook op het gedrag van de groepsgenoten.

Werkwijze

De onderwerpen die in de therapie naar voren komen zijn:

  • Het leren herkennen van uw eigen (kern)gedachten over uzelf en anderen;
  • Het leren herkennen van uw schema’s en modi, dus “met welke bril kijk ik naar de wereld en helpt me dat?”;
  • Je meer bewust worden van je emotionele basisbehoeften;
  • Leren zicht krijgen op samenhang tussen klachten in het heden en geleerde overlevingspatronen vanuit het verleden.

Dit gebeurt met behulp van oefeningen en opdrachten uit de cognitieve therapie, de emotieregulatie-therapie, de psychomotorische therapie en de schematherapie.

Deze vorm van schematherapie vindt plaats in een groep van ongeveer 10 mensen met vergelijkbare klachten. De behandeling duurt 6 weken en vindt twee keer per week plaats.

Tijdens de behandeling krijgt u huiswerk mee. Het werkboek waarmee wordt gewerkt dient u zelf te printen. 

Andere groepsbehandelingen

Structuurgroep - Angst & Stemming

Lees meer

Inzichtgevende schematherapie

Lees meer