Spring naar inhoud

Hoe wordt zorg bij Synaeda vergoed?

Basis-ggz en specialistische ggz worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering van zorgverzekeraars. Synaeda brengt alle kosten rechtstreeks in rekening  bij uw zorgverzekeraar. U vindt een overzicht van de vergoede zorg in het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar.

Verwijzing nodig
Voor een behandeling bij Synaeda heeft u een verwijzing nodig. Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of bedrijfsarts declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U betaalt voor de behandeling bij Synaeda dan alleen uw eigen risico.

Eigen risico
Een behandeling bij Synaeda gaat ieder kalenderjaar ten koste van het verplichte eigen risico, plus eventueel vrijwillig eigen risico. Voor informatie over uw eigen situatie (verzekering) kunt u het beste bellen met uw eigen verzekeraar.