Spring naar inhoud

Gendergroep in Dokkum

start 13 oktober

Wat betekent het om man te zijn? Wat betekent het om vrouw te zijn? Standaardantwoorden zijn gebaseerd op stereotypen die we beschouwen als maatschappelijke gendernormen. Vaak start een antwoord met iemands anatomie. Daarna volgen andere fysieke kenmerken. Voor mannen: een groter postuur, bredere schouders, adamsappel, diepe stem, fysieke kracht. Voor vrouwen: een fijnere bouw, zachte of hoge stem, lang haar, rondingen. Deze ideeën -oftewel ‘vrouwelijk’ tegenover ‘mannelijk’- weerspiegelen hoe we binair over gender denken. Gender is dan ook vaak gekoppeld aan ons geslacht, maar… gender is dit niet. Het definiëren van gender op geslachtskenmerken beperkt het vermogen om gender op een eerlijke manier te begrijpen. Gender is een interne ervaring van hoe we onszelf zien en hoe we de wereld ervaren. 

Wat is gender?

In Dokkum starten we op 13 oktober met de Gendergroep. De Gendergroep is er voor mensen die een incongruentie ervaren tussen het ervaren/geuite gender versus het toegewezen gender. Oftewel het biologische geslacht (sekse) komt niet overeen met hoe diegene zich vanbinnen voelt (genderidentiteit) en hoe iemand zich naar de omgeving wil laten zien (genderexpressie).  
   
De keuze om authentiek te leven wordt voor deze mensen duur ‘betaald’. Afwijzing, discriminatie en intimidatie spelen voor velen een belangrijke rol in hun leven. Dit kan invloed hebben op gezondheid en welzijn. Ook kan dit intense gevoelens van angst en isolatie oproepen. De lijdensdruk die hiermee gepaard kan gaan kan zorgen voor allerlei problemen in het functioneren. 

Doel van de Gendergroep

De doel van de Gendergroep is om, in een inclusief en accepterend therapieklimaat, mensen de ruimte te bieden het op gender gerichte verhaal bespreekbaar te maken en via beeldende middelen te uiten. 

Beeldende therapie

Beeldende therapie kan een laagdrempelige en veilige manier zijn om gevoelens te uiten en jezelf beter te leren kennen. De beeldende opdrachten bieden een manier om deze ‘gender-reis’ zichtbaar te maken en te onderzoeken. Gevoelens over zelfbeeld en lichaamsbeeld te uiten en vanuit zelfonderzoek te werken naar zelfacceptatie. De Gendergroep streeft ernaar een plek te zijn en handvaten te bieden om onvergefelijk jezelf te zijn.  
  
De uitgangspunten van de groep zijn:  

  • Het bieden van een veilig en accepterend klimaat 
  • Het vinden van herkenning en steun 
  • Inzicht in jouw genderidentiteit en genderexpressie  
  • Integratie van genderidentiteit in jouw gevoel van ‘zelf’  
  • Leven naar jouw eigen waarden en normen i.p.v. conform maatschappelijke standaarden.  
  • Het krijgen van een positievere zelfbeleving 

De Gendergroep start op vrijdag 13 oktober 2023 en is opgebouwd uit 10-wekelijkse sessies van 14:30 tot 16:30 uur.

Meer informatie

Wil je deelnemen aan de Gendergroep bij Synaeda Dokkum en ben je in behandeling bij Synaeda? Vraag dan jouw behandelaar om meer informatie. Ben je nog niet in behandeling bij Synaeda? Ga dan naar je huisarts om een verwijzing naar Synaeda Dokkum te bespreken.