• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Voor verwijzers

Synaeda is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende specialistische GGz-instelling. Het is een kleinschalig behandelcentrum waar psychiaters, psychologen, een systeem- en relatietherapeut, een beeldend therapeut, een psychomotore therapeut en verpleegkundig specialisten werken. De behandelingen worden na uw verwijzing vergoed vanuit de basisverzekering en vallen ten laste van het eigen risico.

Kenmerken werkwijze

  • Vakbekwaam en betrokken
  • Korte lijnen en op maat
  • Psyche, voeding en beweging staan centraal

Doelgroep

Diagnostiek en kortdurende behandelingen van patiënten (18-70 jaar) met :

  • Een depressie;
  • Een angststoornis;
  • Psychische klachten na indringende levensgebeurtenissen (PTSS);
  • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en Autismespectrumstoornissen;
  • Persoonlijkheidsstoornissen;
  • Relationele en gezinsproblemen bij mensen met psychiatrische problematiek;
  • Psychische problemen die voortkomen uit lichamelijke ziekte.

Aanmelden

Via onderstaande links komt u bij de aanmeldpagina's.

Aanmelding met Verkorte toegangstijd?

U kunt rechtstreeks met ons bellen op telefoonnummer 058 - 82 00 335 (Leeuwarden Fonteinland),
058 - 28 48 783 (Leeuwarden Sixmastraat), 0512 - 76 81 00 (Drachten), 0513-619291 (Heerenveen),
0515 - 43 62 78 (Sneek) of 0519 - 22 99 31 (Dokkum) en informeren naar de mogelijkheden. Meestal lukt het ons wel om uw patiënt op zeer korte termijn te zien.