• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Cliëntenraad, behandeleffect en cliënttevredenheid

Cliëntenraad

Als patiënt van Synaeda kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. Een cliëntenraad bestaat uit (ex)patiënten van Synaeda. Ook familieleden van patiënten kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor patiënten belangrijke zaken.

De cliëntenraad is er om uw belangen binnen Synaeda zo goed mogelijk te behartigen. De raad verneemt het dan ook graag wanneer u suggesties heeft voor verbetering van de zorg bij Synaeda. U kunt rechtstreeks met de leden van de raad in contact komen via mailadres
clientenraadsynaeda@hotmail.com

Behandeleffect

Zoals elke wat grotere GGZ-instelling gebruikt Synaeda uitkomsten van geanonimiseerde behandelresultaten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM). Hieruit blijkt dat de behandelresultaten van Synaeda significant beter zijn dan van andere GGZ-instellingen. Synaeda doet haart uiterste best om goede en bewezen effectieve behandelingen te bieden.

Cliënttevredenheid

Uit de resultaten van januari 2018 tot en met juni 2018 blijkt dat het behandeleffect van Synaeda significant beter is dan verwacht. Synaeda scoort een 7.23 op het behandelresultaat, waar gemiddeld gesproken een 5.5 wordt verwacht. Daarnaast beoordelen patienten Synaeda gemiddeld met een 8.

 

Adresgegevens

 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden Locatie Fonteinland
 • Fonteinland 9
 • 8913 CZ Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 82 00 333
 • Telefoon spoed: 058 - 82 00 335
 • Fax: 058 - 82 00 336
 • E-mail: info@synaeda.nl 
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden locatie Sixmastraat
 • Sixmastraat 1
 • 8932 PA Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 28 48 746
 • Telefoon spoed: 058 - 28 48 783
 • Fax: 058 - 28 48 842
 • E-mail: leeuwardensixma@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Heerenveen
 • Kastanjelaan 1 (gebouw A)
 • 8441 NC Heerenveen
 • Telefoon: 0513 - 61 92 90
 • Telefoon spoed: 0513 - 61 92 91
 • Fax: 0513 - 61 92 92
 • E-mail: heerenveen@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Sneek
 • Martiniplein 15C (pand Martinistate)
 • 8601 EG Sneek
 • Telefoon: 0515 - 43 62 77
 • Telefoon spoed: 0515 - 43 62 78
 • Fax: 0515 - 43 62 79
 • E-mail: sneek@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Dokkum
 • Rondweg-West 35 S
 • 9101 BE Dokkum
 • Telefoon: 0519 - 22 99 30
 • Telefoon spoed: 0519 - 22 99 31
 • Fax: 0519 - 22 99 32
 • E-mail: dokkum@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Drachten
 • Burgemeester Wuiteweg 140b
 • 9203 KP Drachten
 • Telefoon: 0512 - 76 81 00
 • Telefoon spoed: 0512 - 76 81 00
 • Fax: 0512 - 76 81 10
 • E-mail: drachten@synaeda.nl

Openingstijden

Locaties Leeuwarden Fonteinland, Leeuwarden Sixma
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.45 uur.
Leeuwarden Fonteinland heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Locatie Sneek
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Sneek heeft avondspreekuur op dinsdag tot 21.00 uur.

Locatie Dokkum, Heerenveen
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.

Locatie Drachten
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Drachten heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met
Dokterswacht Friesland 0900 - 112 7 112.