Spring naar inhoud

Cliëntenraad Synaeda

Bent u in behandeling bij Synaeda? Dan kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De uitvoering van deze wet ligt in handen van de cliëntenraad. Deze cliëntenraad bestaat uit (ex)patiënten van Synaeda. Ook familieleden van patiënten kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor patiënten belangrijke zaken.

De cliëntenraad is er om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Ideeën of tips om onze zorg te verbeteren zijn van harte welkom. Uw ideeën mogen over alle onderdelen van de zorg gaan. Denk hierbij ook aan zaken als bereikbaarheid, gastvrijheid, inrichting of de werking van het portaal. 

Input voor cliëntenraad
Als u input heeft voor de cliëntenraad, dan kunt u mailen naar clientenraad@synaeda.nl. 

Mail cliëntenraad