• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Dagbehandeling Angst en Stemming

Deze dagbehandeling is voor mensen die een intensieve vorm van behandeling nodig hebben. U leert hier om te gaan met uw somberheid of angstklachten en weer enigszins voldoende te stabiliseren om verder te komen in uw behandeltraject. U leert actief te worden, te blijven en je krijgt steun bij het aanbrengen van een gezond dagritme. U komt twee dagdelen per week naar Synaeda. In deze behandeling staan de problemen in het hier en nu centraal.

Voor wie

Deze behandeling is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks functioneren niet verder komen door de invloed van ernstige angst- en stemmingsklachten en die dat actief willen veranderen.

Doel

Het doel van de Dagbehandeling Angst en Stemming is klachtenvermindering door:

  • Het volgen van een gezonde manier van leven, dag- nachtritme, beweging, voeding en verzorging;
  • Signaleren van wat de stemming, het ervaren van plezier, voldoening en energieverdeling bepaalt;
  • Plannen, organiseren en stabiliseren van eigen activiteiten en situatie;
  • Leren wat cognitieve therapie is, om daarmee eigen remmende en niet helpende gedachten te herkennen en bij te stellen;
  • Leren wat beeldende therapie is, stilstaan bij verschillende thema’s, ervaringsgericht werken en bewust worden van voelen, denken en handelen.

Werkwijze

De behandeling vindt plaats in een groep met ongeveer 9 mensen met vergelijkbare klachten. Het is een open, doorlopende groep, waarbij eens per week nieuwe deelnemers kunnen instromen. De behandeling duurt 4 tot maximaal 8 weken en vindt 2 maal per week plaats.

Tijdens de behandeling wordt steeds aan ieders persoonlijk hersteldoel gewerkt aan de hand van week- en dagschema’s, gedachtenschema’s en het maken of uitbeelden van een persoonlijk thema. Er kan met de groep als geheel worden gewerkt of met kleinere groepjes onderling. Naast de behandeling in deze groep vindt soms ook nog individuele medicamenteuze behandeling plaats.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een werkboek. Dit wordt voor de training klaar gezet in uw ‘My Synaeda’ portal. U dient dit zelf uit te printen en naar de bijeenkomsten mee te brengen.

Verwijzing

Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek dit dan tijdens uw behandelplanbespreking of tijdens een evaluatie. In overleg met één van de hulpverleners van Synaeda kunt u worden aangemeld voor de groepsbehandeling.U kunt binnen 1-2 weken starten met de behandeling.
De dagbehandeling wordt alleen aangeboden binnen de specialistische GGz.

Locatie

Groepstherapieruimte Synaeda.