Spring naar inhoud

Ontevreden? Dit kunt u doen.

Bent u ontevreden over uw behandeling, of wilt u een klacht indienen? Ga dan in gesprek met uw hulpverlener(s). Uw hulpverlener probeert uw zorgen en/of ontevredenheid dan op te lossen. 

Tweede mogelijkheid

Komt u er met uw hulpverlener niet uit? Dan kunt u een gesprek aanvragen met uw hulpverlener en diens teamleider. Ook bij dit gesprek is het doel het oplossen van zorgen en ontevredenheid.

Laatste mogelijkheid

Blijft u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Dan kunt u mailen naar info@synaeda.nl . Zet in de onderwerpregel ' Mail voor Marrit de Boer'. Marrit de Boer is eerste geneeskundige, psychiater en klachtenfunctionaris bij Synaeda. Omschrijf in uw mail zo goed mogelijk wat uw klacht is. Vertel ook waarom u ontevreden bent over de oplossing die uw eigen hulpverlener heeft geboden.