Spring naar inhoud

Ontevreden? Dit kunt u doen.

Bent u ontevreden over uw behandeling, of wilt u een klacht indienen? Ga dan in gesprek met uw hulpverlener(s). Uw hulpverlener probeert uw zorgen en/of ontevredenheid dan op te lossen. 

Tweede mogelijkheid

Komt u er met uw hulpverlener niet uit? Dan kunt u een gesprek aanvragen met uw hulpverlener en zijn/haar teamleider. Ook bij dit gesprek is het doel het oplossen van zorgen en ontevredenheid.

Laatste mogelijkheid

Blijft u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Dan kunt u mailen naar info@synaeda.nl . Zet in de onderwerpregel ' Mail voor Marrit de Boer'. Marrit de Boer is eerste geneeskundige en psychiater bij Synaeda. Omschrijf in uw mail zo goed mogelijk wat uw klacht is. Vertel ook waarom u ontevreden bent over de oplossing die uw eigen hulpverlener heeft geboden.

Onafhankelijke externe klachtenfunctionaris, klachtencommissie en familievertrouwenspersoon

Mocht u er onderling met Synaeda niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris of klachtencommissie van GGZ Friesland. Naasten kunnen ook contact zoeken met de familievertrouwenspersoon.

Klachtenfunctionaris GGZ Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 058 284 88 02
E-mail: klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl

Klachtencommissie GGZ Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel: 058 284 88 02
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl

Familievertrouwenspersoon
Jettie Zijlstra
Landelijke stichting Familievertrouwenspersonen
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
Tel: 06 510 301 35
E-mail: j.zijlstra@familievertrouwenspersonen.nl
www.lsfvp.nl

Wkkgz klachtenreglement

De Wkkgz-klachtenregeling geeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De regeling is bedoeld om het vertrouwen in uw hulpverlener in het bijzonder, of Synaeda in het algemeen, te herstellen. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van onze zorg zo goed mogelijk te krijgen en te houden. Als zorginstelling zijn wij verplicht een klachtenreglement te hebben.

Bij elke klacht zullen we eerst proberen die in overleg met u te bespreken. Onze eerste geneeskunidige kan u hierbij ondersteunen. Zijn er klachten waar wij niet samen met u uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze commissie is erkend door de minister. Hiermee voldoet Synaeda aan de wettelijke eisen.

Wkkgz klachtenreglement