Spring naar inhoud

Hoe meet Synaeda kwaliteit?

Synaeda wil dat de patiënt tevreden is over het resultaat van de behandeling. Daarom meten wij vooraf en na afloop van de behandeling de ernst van uw klachten. De uitkomst wordt met u besproken door uw hulpverlener. De meting gebeurt met drie vragenlijsten: de BSI, de BDI-II en de OQ. De BSI (Brief Symptom Inventory) meet de ernst van verschillende psychische klachten. De BDI (Beck Depression Inventory) meet de ernst van eventuele depressieve klachten. De OQ (Outcome Questionair) is een lijst waarmee we kunnen zien wat de invloed is van de behandeling op uw dagelijks functioneren.