• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Vormen van angststoornissen

Dwangstoornis

Mensen met een dwangstoornis hebben vaak last van obsessies en dwanghandelingen (compulsies). Een dwangstoornis wordt daarom ook wel een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) genoemd. Er komen regelmatig hardnekkige gedachten of beelden naar boven die pas weggaan als een bepaalde handeling wordt uitgevoerd. De obsessieve gedachten gaan vaak over agressie, godslastering, seksuele handelingen, het schaden van anderen of zelf schade oplopen. Als compulsieve handelingen kent deze stoornis vooral controledwang, herhalingsdwang, dwangmatige traagheid, gedachterituelen, de drang om extreem netjes of geordend te zijn of de drang om extreem veel schoon te maken.

Zie www.dwang.eu voor meer informatie over dwangstoornissen.

Gegeneraliseerde angststoornis

Iemand die lijdt aan een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) maakt zich continu zorgen over allerlei ernstige problemen die kunnen ontstaan, ook als hier geen duidelijke aanleiding voor is. Dit wordt ook wel een piekerstoornis genoemd: u piekert voortdurend over zaken als geld, werk en gezondheid van uzelf of anderen. Kleine gedachten aan iets negatiefs kunnen op die manier uitgroeien tot grote rampscenario’s die u ernstig belemmeren in uw functioneren, ook omdat u vaak het idee heeft zoveel mogelijk uw best te moeten doen om deze rampen te voorkomen.

Hypochondrie/ziektevrees

Bij hypochondrie of ziektevrees is iemand er onterecht sterk van overtuigd een ernstige ziekte te hebben of deze eenvoudig op te kunnen lopen. U denkt bijvoorbeeld dat u kanker heeft of een spierziekte, en u ziet allemaal symptomen bij uzelf die met dit ziektebeeld overeenkomen. U neemt herhaaldelijk contact op met de huisarts om u gerust te laten stellen, maar ook als uit medisch onderzoek blijkt dat u deze ziekte niet heeft, kunt u het idee niet loslaten en gaat u toch weer twijfelen. Zo belandt u in een vicieuze cirkel waarin de angst voor ziekten blijft overheersen.

Paniekstoornis

Bij een paniekstoornis heeft iemand op sommige momenten ineens last van grote angst. Bij zo’n paniekaanval kunnen ook lichamelijke klachten opzetten, zoals hartkloppingen, trillen, zweten, benauwdheid en duizeligheid. En die klachten versterken de aanval weer: hierdoor kunt u bang worden voor een hartstilstand of dat u uw verstand verliest. Dit kan escaleren tot een situatie waarin u voortdurend bang bent voor een paniekaanval. Het kan een grote impact hebben op uw leven als u hierdoor steeds minder durft te ondernemen.

Posttraumatische stressstoornis

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan zich voordoen na een ernstige gebeurtenis in iemands leven. U bent langdurig angstig of somber, herbeleeft de gebeurtenis telkens weer, bent continu op uw hoede en heeft slaap- of concentratieproblemen. De vervelende gebeurtenis blijft uw leven beheersen, ook als ze al ver in het verleden ligt. Iedereen die iets ernstigs meemaakt, heeft wel last van enkele klachten, dat hoort bij het verwerkingsproces. Maar als dit niet meer overgaat of de klachten na lange tijd ineens op komen zetten, is er sprake van een posttraumatische stressstoornis.

Sociale fobie

Iemand met een sociale fobie ervaart overmatig veel angst en spanning in sociale situaties. In het contact met andere mensen bent u bijvoorbeeld erg bang om iets verkeerd te doen en daarop afgerekend te worden. U houdt er dan ook niet van om de aandacht op u gevestigd te krijgen. Het kan opluchten om bepaalde sociale gelegenheden daarom uit de weg te gaan, maar hierdoor kunnen de angsten juist erger worden. Iedereen ervaart weleens spanning in sommige sociale situaties, maar als dit zo sterk aanwezig is dat u niet meer goed kunt functioneren in het dagelijks leven, is er sprake van een sociale angststoornis of fobie.

Specifieke fobie

Een angststoornis kan zich voordoen in de vorm van een specifieke fobie. U bent dan bang voor een bepaald dier, een voorwerp of een situatie. Voorbeelden hiervan zijn een fobie voor vlinders, hevige angst voor naalden en vliegangst. Ieder mens is wel ergens bang voor, maar als een angst extreme vormen aanneemt, is er sprake van een fobie. De situatie hoeft zich dan niet eens meer echt voor te doen; alleen al de gedachte eraan kan paniek oproepen. U weet vaak wel dat de fobie niet reëel is, maar toch kunt u niet van het angstige gevoel afkomen.

>>Terug