Spring naar inhoud

Hulp bij

traumatische gebeurtenissen

Wanneer u iets heftigs heeft meegemaakt, of getuige was van een heftige gebeurtenis, dan kunt u last krijgen van de herinnering aan deze gebeurtenis. Soms komen beelden of gevoelens steeds weer boven, of in gedachten teruggaan naar de gebeurtenis is juist heel lastig. Denken aan, of het uit de weg gaan van deze herinneringen kan u dagelijks 'plagen'. Soms met heftige gevolgen, waardoor u bijvoorbeeld slecht slaapt of bepaalde situaties en mensen vermijdt. We spreken dan van een traumatische gebeurtenis of trauma. 

Bespreek uw klachten met uw (huis)arts


Hebt u last van een heftige gebeurtenis uit uw verleden? Bespreek dit met uw huisarts. Hij kan beoordelen of een verwijzing naar Synaeda passend is.

Wat is een trauma?

In de psychiatrie en psychologie wordt de term trauma gebruikt wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis gevoelens van angst, woede of eenzaamheid blijft ervaren. De gebeurtenis is in dat geval zo ongewoon, pijnlijk, schokkend of extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan.

Symptomen PTSS

Bij herinneringen aan het trauma, kunt u zich plotseling bang of verdrietig voelen. Ook kunt u lichamelijke sensaties (gevoelens) krijgen zoals bijvoorbeeld trillen, zweten, hartkloppingen, misselijkheid, walging of het krijgen van een droge mond. Doordat u deze sensaties krijgt, lijkt het alsof er opnieuw iets ergs staat te gebeuren. Op die manier kan er een cirkel van angst en verdriet ontstaan. Deze herbelevingen en de nare gevoelens die daaruit voortkomen worden vaak posttraumatische stress genoemd, we korten dit in de af tot PTSS. PTSS staat voor posttraumatische stress-stoornis.

EMDR-behandeling

Een veelvoorkomende behandeling bij trauma is EMDR. EMDR staat voor eye movement desensitization and reprocessing. Ook bij Synaeda bieden we traumabehandeling, ofwel behandeling van PTSS met behulp van EMDR.

Website EMDR-vereniging