Spring naar inhoud

Systeemtherapie

Binnen elk sociaal systeem hebben mensen onderling contact en beïnvloeden zij elkaar. Ingrijpende gebeurtenissen, lichamelijk of psychisch lijden kan een sociaal systeem uit balans brengen. Omgekeerd komt het ook voor dat juist moeilijkheden binnen het gezin of de relatie, kunnen leiden tot spanningen en klachten waarvoor men uiteindelijk hulp zoekt. Systeemtherapie richt zich op alle interactie en dynamiek die hierbij een rol speelt.

Wanneer u en uw partner verschillend omgaan met het verlies van een naaste, anders tegen de opvoeding van uw kind aankijken, of anders omgaan met psychisch lijden dan zijn dat allemaal voorbeelden waardoor bepaalde patronen in de onderlinge communicatie worden beïnvloed en psychische problemen worden versterkt. Systeemtherapie kan in die gevallen helpen door u en uw belangrijke naaste(n) bij uw behandeling te betrekken. 

Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen, elkaar positief te kunnen beïnvloeden of te versterken. 

De behandeling bestaat uit enkele sessies van 60 tot 75 minuten. De afspraken worden telkens vooraf ingepland in blokken van 5 sessies, gemiddeld eens per 2 weken. In de periode tussen de sessies hebben beide partners gelegenheid om met de inzichten, opgedaan tijdens de therapie, oplossingen te zoeken voor hun problemen of om (soms met huiswerkopdrachten) nieuwe interactiepatronen met elkaar te oefenen. 

De systeemtherapeuten die bij Synaeda werkzaam zijn, zijn erkende psychotherapeuten die zijn geregistreerd bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie). 

U kunt beslissen of u uw partner, kind of ouders bij een sessie aanwezig wilt laten zijn. Indien u denkt dat deze behandeling u zou kunnen helpen bespreek dit dan met uw behandelaar of intaker.