Spring naar inhoud

Depressie

Wat is een depressie?

In het dagelijks leven krijgen we te maken met verschillende emoties. Hoewel we het liefst zo veel mogelijk blij en tevreden zijn, voelt iedereen zich ook weleens wat minder goed. Na een tegenslag kunnen we ons somber voelen, maar dat gevoel kan ook zomaar even opkomen. Bij de meeste mensen verdwijnt dat sombere gevoel na verloop van tijd, maar sommige mensen blijven zich neerslachtig voelen. Als deze gevoelens lange tijd aanhouden of er geen duidelijke oorzaak voor is, kan er sprake zijn van een depressie.

Een depressie valt onder de stemmingsstoornissen: hierbij treden verstoringen op van de normale stemmingen. De stemming sluit dan niet aan bij de omstandigheden of is veel te sterk aanwezig. In het geval van een depressie zijn het de sombere gevoelens die sterk overheersen. Dit kan zoveel impact hebben dat het niet meer goed lukt om te functioneren op het werk of in sociale contacten. Het is frustrerend om u constant neerslachtig te voelen, maar met een beetje hulp en eventueel de nodige medicatie kunt u weer plezier krijgen in uw leven.

Vormen van depressie

Een depressie kan verschillende vormen aannemen. Ze kan bijvoorbeeld voorkomen op een bepaald moment, zoals ’s winters, of ze kan jarenlang continu aanwezig zijn. Hieronder vindt u meer uitleg over de verschillende depressievormen.

  • Depressie
  • Dysthyme stoornis
  • Manisch-depressieve/bipolaire stoornis
  • Winterdepressie

Depressie

Bij een depressie voelt iemand zich voortdurend neerslachtig en lusteloos. U geniet niet meer van het leven en heeft maar weinig zin om dingen te ondernemen. Ook prikkelbaarheid, concentratieproblemen en vermoeidheid zijn kenmerken van een depressie. Een depressie kan ontstaan na een droevige gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbare, maar kan ook opspelen door erfelijke factoren. Het lijkt vaak een uitzichtloze situatie, wat het zwaar maakt om een depressie te doorstaan.

Dysthyme stoornis

Bij een dysthyme stoornis zijn de depressieve gevoelens minder heftig, maar zijn deze wel langdurig aanwezig. U voelt zich het grootste deel van de dag en minstens enkele dagen per week neerslachtig en dit houdt meerdere jaren aan. Een dysthyme stoornis heeft minder impact op het werk of de omgeving, maar u heeft nog maar weinig plezier in de dingen die u doet.

Manisch-depressieve/bipolaire stoornis

Mensen met een manisch-depressieve of bipolaire stoornis voelen zich niet alleen maar neerslachtig, hun stemming schommelt tussen twee extremen. Naast de sombere momenten (een depressie) zijn er perioden waarin ze zich juist extreem vrolijk voelen of heel prikkelpaar zijn (een manie). Sommigen hebben meer manische perioden, anderen juist meer depressieve.

Winterdepressie

Bij een winterdepressie heeft iemand last van depressieve gevoelens zodra de winter intreedt. De klachten komen vaak op in de herfst, en zodra de lente begint, gaat u zich langzaam beter voelen. Een winterdepressie is net zo hevig als andere depressies, met sterke somberheid, prikkelbaarheid en lusteloosheid. U onderneemt tijdens de wintermaanden het liefst zo weinig mogelijk, want u kunt er niet meer van genieten. Ook kunt u een vergrote eetlust hebben en heeft u een grote behoefte aan slaap.

Suïcidepreventie

Veel mensen met suïcidegedachten en plannen aarzelen om die met anderen te bespreken, gaan daarmee niet naar de huisarts, of bespreken deze niet met hun hulpverlener.
Ze houden het liever voor zichzelf, willen anderen er niet mee lastig vallen, zijn bang voor afwijzing, of denken toch onbehandelbaar te zijn. Binnen Synaeda proberen we mensen met suïcidegedachten zo goed mogelijk te helpen. Klik hier voor meer informatie

Werkwijze

Bij Synaeda vinden we het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij de hulp die wij bieden. We laten onze zorg daarom zo nauw mogelijk aansluiten bij uw wensen.

Na aanmelding voeren we eerst een intakegesprek. We stellen vervolgens een behandelplan op dat bij u past, aan de hand van de volgende punten:

Geschikte behandelmethode voor de klachten;

  • Persoonlijke wensen: bijvoorbeeld religieuze overtuiging, voorkeur voor Fries of Nederlands en mannelijke of vrouwelijke behandelaar;
  • Vorm van therapie: individueel, in groepsverband, online of een combinatie.
  • Bent u eenmaal begonnen met de therapie, dan bespreken we het effect van de behandeling regelmatig en stellen we deze bij als dit nodig is.

Bent u eenmaal begonnen met de therapie, dan bespreken we het effect van de behandeling regelmatig en stellen we deze bij als dit nodig is.

Basis of specialistisch

Voldoet een kortdurende behandeling, dan komt u in de basis-ggz terecht. Voor mensen met ernstige psychische problemen is een basisbehandeling soms niet voldoende, omdat de klachten het moeilijk maken te functioneren in het dagelijks leven. In dat geval kunt u terecht bij de specialistische ggz, waar de behandeling gericht is op herstel op meerdere leefgebieden. Hoe dan ook streeft Synaeda ernaar de zorg zo kort mogelijk te houden, zodat u snel weer zelfstandig verder kunt.

Hulp regelen

Het is belangrijk dat u niet te lang rondloopt met psychische klachten. Wanneer u zich belemmerd voelt door deze klachten, kunt u hulp zoeken. Neem hiervoor eerst contact op met uw huisarts en bespreek de klachten. De huisarts kan u dan naar Synaeda doorwijzen.

Ons team van behandelaren staat voor u klaar. Samen kunnen we ernaartoe werken om het leven weer een stuk aangenamer te maken.

Contact

“De beste behandeling is die behandeling waarvan zowel de patiënt als de behandelaar overtuigd is dat het de beste behandeling is." Scott Miller