Spring naar inhoud

Startgroep Depressie

Fonteinland, Drachten, Heerenveen

Iedereen zit wel eens een tijd niet zo lekker in zijn of haar vel. Echter wanneer u zich voor langere tijd somber en eenzaam voelt, nog weinig dingen onderneemt, veel piekert en/of nog weinig hoop voor de toekomst hebt, dan kan het zijn dat u een depressie heeft. Wanneer iemand last heeft van een depressie, is het vaak erg moeilijk om activiteiten te blijven ondernemen, omdat deze niet meer zoveel of geen enkel plezier meer opleveren. Mensen worden steeds inactiever en raken hierdoor steeds verder in de put. We weten dat het voor mensen met een depressie juist heel belangrijk is om een goede daginvulling te hebben, zodat iemand ook weer plezierige ervaringen op kan doen. Uit uzelf kan het echter heel moeilijk zijn om in beweging te komen. Daarom is het belangrijkste onderdeel van deze behandeling om weer in beweging te komen.

Daarnaast komen ook andere thema’s aan bod, waaronder het bewust worden van wat uw stemming beïnvloed, een gezonde levensstijl en het balans zoeken tussen inspanning en ontspanning. Naast veranderingen in het dagelijks leven, kan het leren herkennen van uw negatieve gedachten en hier veranderingen in aanbrengen u helpen om negatieve gedachtenpatronen te doorbreken. In deze behandeling leggen we u hier al één en ander over uit, en kunt u er hierna binnen een individuele behandeling verder op in gaan.

Algemene informatie

De Startgroep Depressie bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur, die eens in de week plaatsvinden. De behandeling vindt plaats in groepsverband, zodat u ervaringen kunt uitwisselen en van elkaar kunt leren. De groep is een zogenaamde ‘half open groep’, wat betekent dat er twee instroommomenten zijn. Bij de start zult u persoonlijke doelen formuleren, die aan het einde van de training worden geëvalueerd. De bijeenkomsten bestaan uit uitleg, theorie en oefeningen. Deze oefeningen zullen we gedeeltelijk in de groepsruimte doen, en gedeeltelijk buiten Synaeda. Tevens wordt er bij elke bijeenkomst huiswerk meegegeven. Het doel van het huiswerk is om te oefenen met de cursusstof en dit toe te passen in je dagelijks leven.

Doelen van deze behandeling

  • Kennis vergroten over een depressie en het ontstaan ervan
  • Plannen, organiseren en stabiliseren van eigen activiteiten en situatie
  • Signaleren van wat de stemming, plezier, voldoening en energieverdeling bepaalt
  • Het volgen van een gezonde lifestyle, dag- nachtritme, beweging, voeding en verzorging
  • Leren wat cognitieve therapie is, om daarmee eigen remmende en niet helpende gedachten te herkennen

Verwijzing

Als deze behandeling u aanspreekt, dan kunt u zich hiervoor in overleg met uw behandelaar aanmelden.

Therapeuten

Twee behandelaren van Synaeda.

Locatie

Locatie: Synaeda Fonteinland, Drachten en Heerenveen.

Tijd

Kunt u navragen bij de balie of bij uw behandelaar.

Andere groepsbehandelingen

Groep - Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie

Lees meer

Groep - Mijn lijf spreekt

Lees meer

Groep - Denk je sterk

Lees meer

Groep - Signaleringsgroep

Lees meer

Groep - Sterk wisselende emoties

Lees meer

Groep - Toon je sterk

Lees meer