Spring naar inhoud

Toon je sterk

Vindt u het lastig om voor uzelf op te komen en ervaart u regelmatig spanningen in het bijzijn van anderen, dan kan dit u belemmeren in uw doen en laten. U kunt het bijvoorbeeld lastig vinden om uw eigen grenzen aan te geven of om duidelijk te maken wat u nu eigenlijk zelf graag wilt. Ook kunt u bepaalde situaties uit de weg gaan, zoals feestjes of ontmoetingen met onbekende mensen. Dit kan leiden tot teleurstellingen en ontevredenheid. Op den duur kunt u daar meer last van krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van spanningen, woedeaanvallen of depressies.

De assertiviteitstraining van Synaeda heeft als doel u te leren u assertiever op te stellen. U gaat praktisch oefenen met sociale en assertieve vaardigheden. U leert om voor uzelf op te komen en uw grenzen aan te geven, zonder dat u een ander daarvoor hoeft te kwetsen.

Werkwijze

De onderwerpen die in de training naar voren komen zijn:

  • Jezelf voorstellen, een gesprek beginnen;
  • Een gesprek op gang houden en aansluiten bij een groep;
  • Complimenten geven en ontvangen en positieve zelfwaardering;
  • Omgaan met remmende denkgewoonten;
  • Verzoeken doen;
  • Weigeren en ‘nee’ zeggen;
  • Grenzen stellen en boosheid uiten;
  • Omgaan met kritiek.

De assertiviteitstraining heeft 9 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De training wordt gegeven in een groep, zodat u direct aan de slag kunt met het oefenen van de vaardigheden. We doen dit aan de hand van verschillende oefeningen, zoals groepsgesprekken en rollenspelen. Tevens wordt er verwacht dat u aan de slag gaat met huiswerkopdrachten, waardoor u de geleerde vaardigheden in uw dagelijks leven kunt gaan toepassen.

Wanneer

U kunt informeren op de locatie waar u in behandeling bent naar de startdata.

Andere groepsbehandelingen

Groep - Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie

Lees meer

Groep - Denk in balans

Lees meer

Groep - Denk je sterk

Lees meer

Groep - Depressie

Lees meer

Groep - Signaleringsgroep

Lees meer

Groep - Sterk wisselende emoties

Lees meer