Spring naar inhoud

Toon je sterk

Vindt u het lastig om voor uzelf op te komen en ervaart u regelmatig spanningen in het bijzijn van anderen, dan kan dit u belemmeren in uw doen en laten. U kunt het bijvoorbeeld lastig vinden om uw eigen grenzen aan te geven of om duidelijk te maken wat u nu eigenlijk zelf graag wilt. Ook kunt u bepaalde situaties uit de weg gaan, zoals feestjes of ontmoetingen met onbekende mensen. Dit kan leiden tot teleurstellingen en ontevredenheid. Op den duur kunt u daar meer last van krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van spanningen, woedeaanvallen of depressies.

De assertiviteitstraining van Synaeda heeft als doel u te leren u assertiever op te stellen. U leert om op een assertieve manier voor uzelf op te komen en uw grenzen aan te geven, rekening houdend met uzelf en de ander.

Werkwijze

De onderwerpen die in de training naar voren komen zijn:

  • Jezelf voorstellen, een gesprek beginnen;
  • Een gesprek op gang houden en aansluiten bij een groep;
  • Complimenten geven en ontvangen en positieve zelfwaardering;
  • Leren ombuigen van remmende gedachten naar helpende gedachten;
  • Verzoeken doen;
  • Weigeren en ‘nee’ zeggen;
  • Grenzen stellen en boosheid uiten;
  • Omgaan met kritiek.

De assertiviteitstraining heeft 9 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De training wordt gegeven in een groep, zodat u direct aan de slag kunt met het oefenen van de vaardigheden. We doen dit aan de hand van verschillende oefeningen, zoals groepsgesprekken en rollenspelen. Tevens wordt er verwacht dat u aan de slag gaat met huiswerkopdrachten, waardoor u de geleerde vaardigheden in uw dagelijks leven kunt gaan toepassen.

Wanneer

U kunt informeren op de locatie waar u in behandeling bent naar de startdata.

Andere groepsbehandelingen

Groep - Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie

Lees meer

Groep - Mijn lijf spreekt

Lees meer

Groep - Denk je sterk

Lees meer

Groep - Depressie

Lees meer

Groep - Signaleringsgroep

Lees meer

Groep - Sterk wisselende emoties

Lees meer