Spring naar inhoud

Groep - Denk je sterk

Zelfvertrouwen begint van binnen, in de manier van denken. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat psychische klachten verband houden met de gedachten die mensen hebben in de situatie waarin ze verkeren (‘cognities’ is een ander woord voor gedachten). Onderzoek en ervaringen hebben bewezen dat het toepassen van cognitieve (gedachte)technieken kan helpen om de strijd aan te gaan met een negatief zelfbeeld en onzekerheid.

In deze groepsbehandeling onderzoekt u welke gedachten bij u een rol spelen bij de gevoelens van onzekerheid, weinig zelfwaardering en weinig zelfvertrouwen. Vervolgens leert u een aantal technieken om te onderzoeken of uw gedachten wel helemaal kloppen in de situatie waarin u ze denkt. Zo nodig formuleert u nieuwe, beter bij de situatie passende gedachten. We noemen dat ‘realistische gedachten’. Deze nieuwe gedachten zullen er vervolgens voor zorgen dat u zich zekerder over uzelf gaat voelen en u zich anders durft op te stellen in het contact met andere mensen.

Werkwijze

De onderwerpen die in de training naar voren komen zijn:

  • Gedachten leren herkennen die onzeker maken;
  • Technieken leren om deze gedachten te veranderen;
  • Situaties reëler en functioneler leren beoordelen;
  • Gevoelens van onzekerheid en weinig zelfvertrouwen verminderen;
  • Leren omgaan met kritiek;
  • Gedragsexperimenten, oefenen met nieuw gedrag.

De training ‘Denk je sterk’ bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De training vindt plaats in groepsverband, zodat u ervaringen kunt uitwisselen en van elkaar kunt leren. Bij de start zult u persoonlijke doelen formuleren, die aan het eind van de training worden geëvalueerd.

Binnen de training wordt veel gebruikt gemaakt van het boek ‘Denk je sterk’ van Fred Sterk & Sjoerd Swaen (ISBN 9789021557922). Dit boek dient u zelf te kopen voordat de training begint.

Andere groepsbehandelingen

Groep - Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie

Lees meer

Groep - Mijn lijf spreekt

Lees meer

Groep - Depressie

Lees meer

Groep - Signaleringsgroep

Lees meer

Groep - Sterk wisselende emoties

Lees meer

Groep - Toon je sterk

Lees meer