Spring naar inhoud

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie

Mindfulness Based Cognitive Therapy

“Mindfulness betekent je aandacht richten op een bepaalde manier: bewust, in het hier en nu, en zonder oordeel.” Jon Kabat-Zinn

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie is een behandeling waarin u leert om gevoelens en gedachten onder ogen te komen zonder ermee samen te vallen. U leert automatismen die uw innerlijke onrust gaande houden, te doorbreken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hierdoor de kans dat u terugvalt in een depressie of een angststoornis met 75% afneemt. De basis is heel eenvoudig: aandacht geven aan wat er is in het hier en nu. Dat vergt echter flinke training en is niet gemakkelijk. Het vraagt inzet, discipline en doorzettingsvermogen.

Voor wie?

Veel mensen kunnen er baat bij hebben als hun vermogen om in het hier en nu te blijven wordt vergroot en als ze minder automatisch in hun oude patronen vervallen. Te denken valt onder andere aan mensen met:

 • Meerdere depressies die willen leren hoe ze een volgende depressie kunnen voorkomen;
 • Angst en spanningsklachten;
 • Chronische vermoeidheid en pijnklachten;
 • Burn-out;
 • Eetproblematiek;
 • Slapeloosheid.

Belangrijk is dat uw klachten in een eerdere therapie zijn behandeld, maar niet helemaal zijn verdwenen.

Doel:

 • Leren los te komen van uw automatische piloot in het dagelijks leven en in het omgaan met uw klachten.
 • Leren accepteren van het hier-en-nu.
 • Leren gevoelens van onbehagen te verdragen.
 • Leren meer ‘in uw lichaam’ te komen, waardoor u grenzen eerder kunt herkennen en minder ‘in uw hoofd zit’.
 • Leren op een afstandje te kunnen kijken naar gedachten, gevoelens en automatische neigingen, waardoor u de negatieve spiraal van piekeren kunt doorbreken en bewust uw gedrag kunt kiezen (in plaats van een automatische reactie).

Werkwijze

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie in een groep is een training, die bestaat uit acht bijeenkomsten van 2½ uur. Ook gaat u dagelijks thuiss een uur aan de slag gaan met het huiswerk. Als u van tevoren inschat dat u deze tijd niet wilt of kunt besteden, dan is de training niet geschikt voor u.

De bijeenkomsten bestaan uit aandachtsoefeningen en meditatie, het bespreken van de oefenervaringen en psycho-educatie. Er wordt tijdens de training gebruik gemaakt van een werkboek. Deze wordt voorafgaand voor u klaar gezet in uw portal en u dient deze voor de training zelf uit te printen.

Andere groepsbehandelingen

Groep - Mijn lijf spreekt

Lees meer

Groep - Denk je sterk

Lees meer

Groep - Depressie

Lees meer

Groep - Signaleringsgroep

Lees meer

Groep - Sterk wisselende emoties

Lees meer

Groep - Toon je sterk

Lees meer