Spring naar inhoud

VERS

(Vaardigheidstraining voor Sterk wisselende Emoties)

Wanneer u steeds vastloopt in uw opleiding, werk of relaties met anderen, kan het zijn dat dit komt door sterk wisselende emoties en stemmingen. Het is dan goed mogelijk dat u lijdt aan een borderlinestoornis, ook wel emotieregulatiestoornis genoemd. Deze emotieregulatiestoornis wordt gekenmerkt door sterke stemmingswisselingen en impulsief gedrag. Gedachten en gedrag verlopen vaak in uitersten en hebben een ‘alles of niets’-karakter.

In deze training kunt u leren hoe u zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor uw klachten en hoe u ermee om kunt gaan. U kunt zelf iets veranderen aan uw situatie, hoe minimaal ook. Nu heeft u misschien vaak het gevoel dat uw emoties u de baas zijn. Wanneer u voor deze training kiest, neemt u zoveel mogelijk het heft weer in eigen handen en leert u regie te krijgen over uw emoties.

Werkwijze

De onderwerpen die in de training naar voren komen zijn:

  • Uitleg krijgen over de klachten.
  • Oplopende emoties leren onderbrengen in een model (pannetjesmodel).
  • Leren herkennen van heftige emoties.
  • Anders leren denken.
  • Inzien wat u kunt veranderen in de omgang met anderen.
  • Leren hoe u impulsief gedrag kunt beheersen.
  • Een crisisplan maken.

De training heeft 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. De training wordt gegeven in een groep, zodat ervaringen bij elkaar herkend en uitgewisseld kunnen worden en vaardigheden worden geoefend.

De structuur van elke bijeenkomst is ongeveer op dezelfde wijze opgebouwd. We bespreken het gemaakte huiswerk, waarna we de theorie en het thema van die betreffende bijeenkomst behandelen. Hierna is er pauze en na de pauze vinden oefeningen, werk in tweetallen of een groepsgesprek plaats.

Tijdens de training maken we gebruik van het boek ‘Borderline’ uit de serie ‘Boom hulpboek’ van Jaap Spaans en Erwin van Meekeren (ISBN 9789085063667).

Andere groepsbehandelingen

Groep - Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie

Lees meer

Groep - Mijn lijf spreekt

Lees meer

Groep - Denk je sterk

Lees meer

Groep - Depressie

Lees meer

Groep - Signaleringsgroep

Lees meer

Groep - Toon je sterk

Lees meer