Spring naar inhoud

Test

Kosten van behandeling

 • Wordt behandeling vergoed?

  Basis-ggz en specialistische ggz worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering van zorgverzekeraars. Synaeda brengt alle kosten rechtstreeks in rekening  bij uw zorgverzekeraar. U vindt een overzicht van de vergoede zorg in het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar.

  Lees meer

 • Gaat behandeling ten koste van mijn eigen risico?

  Het eigen risico is in 2024 minimaal 385 euro. Als u een vrijwillig (verhoogd) eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering, kan dit oplopen tot 885 euro. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening. Controleer uw eigen situatie voor de exacte afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar.

  Betalingsproblemen eigen risico
  Kunt u uw eigen risico niet betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Vaak kan er een oplossing worden geboden. Komt u er niet uit? Dan

  Lees meer

Beleving

 • Kan ik sneller in zorg komen?

  Natuurlijk wilt u snel geholpen worden. Dat begrijpen we. Bij Synaeda hebben we wachttijd, waardoor u enkele weken geduld moet hebben voor uw behandeling wordt gestart. Gemiddeld gezien zijn de wachttijden bij Synaeda, in vergelijking tot wachttijden bij andere instellingen, vrij kort. 

  Als er sprake is van spoed, dan kan uw verwijzer een behandeling aanvragen met verkorte toegangstijd.

 • Wat is aanmeldwachttijd?

  Aanmeldwachttijd is de tijd vanaf de verwijzing naar Synaeda, tot aan het eerste gesprek (intake). Daarna gaat de behandelwachttijd in. 

 • Wat is behandelwachttijd?

  Behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en het daadwerkelijke begin van de behandeling. In de behandelwachttijd worden er diverse onderzoeken gedaan en krijgt u vragenlijsten toegestuurd.

Kwaliteit

 • Klachtenregeling

  Bent u ontevreden over uw behandeling, of wilt u een klacht indienen? Ga dan in gesprek met uw hulpverlener(s). Uw hulpverlener probeert uw zorgen en/of ontevredenheid dan op te lossen. 

  Lees meer

 • Hoe meet Synaeda de kwaliteit?

  Wij meten de kwaliteit van onze behandelingen met vragenlijsten. Aan het begin en na de behandeling krijgt u een of meer vragenlijsten toegestuurd. De uitkomst van deze vragenlijst laat ons zien hoe tevreden patiënten zijn over hun behandeling. Meer weten? Klik op 

  Lees meer

 • Hoe meten jullie patiënttevredenheid?

  We onderzoeken ieder jaar de patiëntttevredenheid. We gebruiken de CQi (Consumer Quality index)-vragenlijst. Dit is een algemene vragenlijst voor het meten van de patiënttevredenheid. 

 • Wat is het Kwaliteitsstatuut?

  Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te organiseren.

  Lees meer

 • Hoe tevreden zijn patiënten over Synaeda?

  Uit de resultaten van januari 2021 tot en met juni 2021 blijkt dat het behandeleffect van Synaeda beter is dan landelijk wordt verwacht. Synaeda scoort een 9.5 op het behandelresultaat, waar gemiddeld gesproken een 6.5 wordt verwacht. Daarnaast beoordelen patiënten Synaeda gemiddeld met een 8.

  Lees meer

 • Heeft Synaeda een cliëntenraad?

  Ja, deze cliëntenraad bestaat uit (ex)patiënten van Synaeda. Ook familieleden van patiënten kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor patiënten belangrijke zaken. De cliëntenraad is er om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Ideeën of tips om onze zorg te verbeteren zijn van harte welkom. Lees hier meer over onze cliëntenraad. 

 • Compliment geven

  Bent u tevreden over uw behandeling en wilt u dat aan ons laten weten? Geef dan een compliment aan uw hulpverlener(s) en maak zijn of haar dag een beetje mooier!

  Lees meer

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Hebben alle medewerkers een geheimhoudingsplicht?

  Ja, al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Meer informatie vindt u in het privacystatement.

 • Wie kan in mijn dossier kijken?

  Uw dossier is alleen te bekijken door uw hulpverlener(s) en deels door medewerkers die uw afspraken inplannen. Medewerkers bekijken alleen die onderdelen uit uw dossier die nodig zijn om een taak te verrichten. Meer informatie over uw privacy vindt u in het privacystatement.

 • Waar staat het privacystatement?

  Het privacystatement, waarin we alle processen waar persoonsgegevens bij betrokken zijn benoemen, vindt u hier.

 • Aan wie stel ik mijn vragen over privacy?

  Als het privacystatement u geen antwoord biedt, kunt u uw vragen over privacy, gegevensuitwisseling en vertrouwelijkheid stellen aan uw eigen hulpverlener. Mocht dit voor u geen uitkomst bieden, dan kunt u uw vragen stellen aan de functionaris gegevensbescherming van Synaeda, via fg@synaeda.nl.

  Lees meer