Spring naar inhoud

Persoonlijkheidsproblematiek

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Ieder mens heeft een andere persoonlijkheid. De een is ingetogen en denkt lang na voor hij iets doet, de ander is druk en impulsief. Dat is maar goed ook, want die verschillen maken ons tot wie we zijn: een uniek persoon. Bij sommige mensen zijn bepaalde eigenschappen echter zo extreem dat ze hinderend zijn, voor henzelf en voor de omgeving.

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft moeite om zijn gedrag aan te passen aan de omstandigheden. U denkt bijvoorbeeld in extremen over uzelf of anderen en kunt dat niet nuanceren, u ervaart dingen heel intens of voelt er juist heel weinig bij, of u bent zo impulsief of teruggetrokken dat dit anderen of uzelf schaadt. Het is frustrerend als u merkt dat anderen hierdoor moeite hebben met uw gedrag en u misschien zelfs wat vreemd vinden. Het kan leiden tot problemen in relaties of op het werk, waardoor een persoonlijkheidsstoornis een grote impact heeft op iemands leven.

Drie hoofdgroepen

Er zijn veel verschillende gebieden waarop een persoonlijkheidsstoornis zich kan voordoen. Globaal delen we deze stoornissen in drie hoofdgroepen in. Er zijn mensen met sterk emotioneel en onvoorspelbaar gedrag, mensen met vreemd en excentriek gedrag en mensen met zeer angstig en onzeker gedrag. Het kan voorkomen dat u één type in uzelf herkent, maar u kunt ook een combinatie van meerdere persoonlijkheidsstoornissen hebben.

Werkwijze

Bij Synaeda vinden we het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij de hulp die wij bieden. We laten onze zorg daarom zo nauw mogelijk aansluiten bij uw wensen.

Na aanmelding voeren we eerst een intakegesprek. We stellen vervolgens een behandelplan op dat bij u past, aan de hand van de volgende punten:

  • Geschikte behandelmethode voor de klachten;
  • Persoonlijke wensen: bijvoorbeeld religieuze overtuiging, voorkeur voor Fries of Nederlands en mannelijke of vrouwelijke behandelaar;
  • Vorm van therapie: individueel, in groepsverband, online of een combinatie

Bent u eenmaal begonnen met de therapie, dan bespreken we het effect van de behandeling regelmatig en stellen we deze bij als dit nodig is.

Basis of specialistisch

Voldoet een kortdurende behandeling, dan komt u in de basis-ggz terecht. Voor mensen met ernstige psychische problemen is een basisbehandeling soms niet voldoende, omdat de klachten het moeilijk maken te functioneren in het dagelijks leven. In dat geval kunt u terecht bij de specialistische ggz, waar de behandeling gericht is op herstel op meerdere leefgebieden. Hoe dan ook streeft Synaeda ernaar de zorg zo kort mogelijk te houden, zodat u snel weer zelfstandig verder kunt.

Hulp regelen

Het is belangrijk dat u niet te lang rondloopt met psychische klachten. Wanneer u zich belemmerd voelt door deze klachten, kunt u hulp zoeken. Neem hiervoor eerst contact op met uw huisarts en bespreek de klachten. De huisarts kan u dan naar Synaeda doorwijzen.

Ons team van behandelaren staat voor u klaar. Samen kunnen we ernaartoe werken om het leven weer een stuk aangenamer te maken.

Contact