• De beste behandelingen. Bij u in de buurt.

Dagbehandeling basisgroep schematherapie

Iedereen leeft met een aantal opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze opvattingen zijn min of meer stabiele, vaste denkwijzen. Ze worden ook wel schema’s genoemd. Deze schema’s leren we gedurende onze kindertijd aan en helpen ons om de wereld te ordenen en te begrijpen. Ze kunnen echter hun houdbaarheidsdatum verliezen; dit merken we doorgaans doordat we last krijgen van ons doen, denken en voelen. In deze schematherapie onderzoekt u eigen gedachten, gevoelens en gedragingen, met als doel deze te herkennen en te leren bijsturen.

De basisgroep schematherapie is geschikt voor mensen die last hebben van terugkerende klachten die voortkomen uit bepaalde karaktertrekken (of schema’s) die in de weg zitten. Deze komen vaak tot uiting in het contact met andere mensen. De behandeling vindt dan ook plaats in groepsverband. Naast uw motivatie om aan de klachten te willen werken, is het belangrijk dat u kunt en wilt kijken naar uzelf; dat u op uw eigen gedrag kunt reflecteren, maar ook op het gedrag van de groepsgenoten.

Schematherapie wordt alleen aangeboden binnen de specialistische GGz.

Werkwijze

De onderwerpen die in de therapie naar voren komen zijn:

 • Leren herkennen van eigen (kern)gedachten over uzelf en anderen;
 • Leren herkennen van eigen spannings- en ontspanningsbronnen;
 • Leren herkennen van schema’s;
 • Een signaleringsplan maken, waarin wordt vastgesteld wat u kunt doen als klachten terugkomen.

Dit gebeurt met behulp van oefeningen en opdrachten uit de cognitieve therapie, de emotieregulatie-therapie, de psychomotorische therapie en de schematherapie.

Deze vorm van schematherapie vindt plaats in een groep van ongeveer 10 mensen met vergelijkbare klachten. De behandeling duurt 6 weken en volgt u 2 keer per week.

Tijdens de behandeling krijgt u bepaalde opdrachten waar u ook thuis mee moet gaan oefenen of die u thuis verder moet uitwerken. Verder wordt er tijdens de training gebruikgemaakt van een werkboek. Dit wordt voor de training klaargezet in uw ‘My Synaeda’-account en dient u voor de training zelf uit te printen.

Wanneer

U kunt informeren op de locatie waar u in behandeling bent naar de startdata.

 

 

Adresgegevens

 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden Locatie Fonteinland
 • Fonteinland 9
 • 8913 CZ Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 82 00 333
 • Telefoon spoed: 058 - 82 00 335
 • Fax: 058 - 82 00 336
 • E-mail: info@synaeda.nl 
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum
  Leeuwarden locatie Sixmastraat
 • Sixmastraat 1
 • 8932 PA Leeuwarden
 • Telefoon: 058 - 28 48 746
 • Telefoon spoed: 058 - 28 48 783
 • Fax: 058 - 28 48 842
 • E-mail: leeuwardensixma@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Heerenveen
 • Kastanjelaan 1 (gebouw A)
 • 8441 NC Heerenveen
 • Telefoon: 0513 - 61 92 90
 • Telefoon spoed: 0513 - 61 92 91
 • Fax: 0513 - 61 92 92
 • E-mail: heerenveen@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Sneek
 • Martiniplein 15C (pand Martinistate)
 • 8601 EG Sneek
 • Telefoon: 0515 - 43 62 77
 • Telefoon spoed: 0515 - 43 62 78
 • Fax: 0515 - 43 62 79
 • E-mail: sneek@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Dokkum
 • Rondweg-West 35 S
 • 9101 BE Dokkum
 • Telefoon: 0519 - 22 99 30
 • Telefoon spoed: 0519 - 22 99 31
 • Fax: 0519 - 22 99 32
 • E-mail: dokkum@synaeda.nl
 • Synaeda Psycho Medisch Centrum Drachten
 • Burgemeester Wuiteweg 140b
 • 9203 KP Drachten
 • Telefoon: 0512 - 76 81 00
 • Telefoon spoed: 0512 - 76 81 00
 • Fax: 0512 - 76 81 10
 • E-mail: drachten@synaeda.nl

Openingstijden

Locaties Leeuwarden Fonteinland, Leeuwarden Sixma
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.45 uur.
Leeuwarden Fonteinland heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Locatie Sneek
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Sneek heeft avondspreekuur op dinsdag tot 21.00 uur.

Locatie Dokkum, Heerenveen
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.

Locatie Drachten
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur.
Drachten heeft avondspreekuur op donderdag tot 21.00 uur.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met
Dokterswacht Friesland 0900 - 112 7 112.